Kalkning upprätthåller balansen i naturen

Kalmar län Artikeln publicerades

Försurning av mark, sjöar och vattendrag har länge varit ett stort problem. Så även i Kalmar län.

Den främsta orsaken till försurning är svavlet som släpps ut vid förbränning av fossila bränslen. En lösning är kalkning, vars egenskaper upprätthåller ett fungerande ekosystem i vattnet.

I slutet av 1970-­talet var det som mest svavel i atmosfären, därefter har det reducerats med hela 90 procent. Orsaken till det är framförallt förbättrad rening av rökgas och ökad användning av svavelfattig olja.

Även om nedfallet av svavel i dagsläget har minskat och att andelen försurade sjöar tydligt har minskat över tid så finns det fortfarande ett behov av att fortsätta kalka både nationellt och regionalt i Kalmar län.

I Kalmar län är idag 130 sjöar och 38 vattendrag utpekade som målområden för kalkning. Sedan kalkstart i början på 1980-­talet har nästan 150 000 ton kalk spridits inom länet. Kalk kan spridas på olika sätt, till exempel med hjälp av helikopter, kalkdoserare eller med båt.

Kalk kan spridas bland annat med hjälp av helikopter.
Foto: Sture Gustafsson/Scanpix
Kalk kan spridas bland annat med hjälp av helikopter.