Kalmar Energis ägare tog ut 58 miljoner i aktieutdelning - höjer priset på elnätet

Kalmar Artikeln publicerades
Fjärrvärmeleveranserna går som tåget i Kalmar och det bolaget levererade in 43,5 miljoner i vinst förra året. Ägarna tog hand om det mesta i aktieutdelning.
Foto: Tomas Löwemo
Fjärrvärmeleveranserna går som tåget i Kalmar och det bolaget levererade in 43,5 miljoner i vinst förra året. Ägarna tog hand om det mesta i aktieutdelning.

Förra året tog Kalmar Energis ägare ut 58 miljoner kronor i aktieutdelning. Det är nästan 60 procent av vinsten det året. Beslutet togs trots att bolaget står inför stora investeringar och höjer nätavgifterna för att klara de omfattande projekten.

De senaste tio åren har Kalmar Energis ägare plockat ut 440 miljoner kronor ur bolaget. Utdelningen 2018 innebär att de fick 9 procents avkastning på arbetande kapital, en mycket betydande kapitalvinst, när räntan ligger på noll eller minus.

Ägandet av Kalmar Energi delas mellan tyska Eon och Kalmar kommun. Det var tidigare helägt av kommunen men hälften av aktierna såldes för 20-talet år sedan, när kommunen behövde kapital till nya investeringar.

Bolaget levererar ström, fjärrvärme, elnät och fiber till kunder i centrala Kalmar. Som de flesta ägare till stadsnät har det varit en riktig kassako.

Aktieägarna har flera år bestämt att de vill ha större delen av företagets vinst som utdelning på sina aktier. Det är ägarna själva, som på årsstämman beslutar om hur stor utdelningen ska vara.

Styrelsen har inget att säga till om i frågan. Men enligt vad Östra Småland erfar har styrelsen flera gånger påpekat för ägarna att bolaget har flera stora investeringar som väntar och att Kalmar Energi inte kan dräneras på det kapital som behövs genom stora aktieutdelningar.

Anna Karlsson, vd Kalmar Energi.
Foto: Karin Asmundsson
Anna Karlsson, vd Kalmar Energi.

Även vd:n Anna Karlsson har bara att acceptera vad ägarna Kalmar kommun och Eon bestämt vad gäller utdelning.

– Vi för naturligtvis en dialog, verksamheten framför sina synpunkter, men till slut handlar det om ett ägarbeslut, säger hon.

– Det är riktigt att ägarna plockat ut mycket pengar i utdelning de senaste tio åren. Men man måste ställa det i relation till att man tog ut väldigt lite när vi byggde upp kapital för den stora investeringen i Moskogen.

År 2016 var aktieutdelningen rekordstora 66,6 miljoner kronor. Anna Karlsson säger att ägarna tagit ut extra mycket pengar när Kalmar Energi sålt av externa verksamheter och de affärerna genererat intäkter.

Kalmar Energi har höjt elnätsavgifterna med 10,1 procent på ett år, enligt den så kallade Nils Holgersson rapporten. Det är en av de högre höjningarna i landet på ett år. På energibolagets hemsida motiveras höjningen med de stora investeringar som krävs framöver.

Är du inte orolig för det pedagogiska problemet att förklara att ägarna plockar ut maximalt med utdelning, samtidigt som ni höjer avgifterna?

– Elnätsnivåerna är helt reglerade. Det är en monopolmarknad och vi har bara att anpassa oss efter statsmakternas beslut.

Men ni måste ju inte höja bara för att regelverket ger den möjligheten.

– Nej, det är klart. Men eftersom vi är en verksamhet som är helt självfinansierad är det viktigt med en stabil ekonomisk grund.

Moderbolaget i koncernen har en soliditet på drygt 30 procent, vilket inte tillhör de bästa i branschen.

Fakta

Aktieutdelningar från Kalmar Energi 2009-2018

2018: 57 miljoner

2017: 54 miljoner

2016: 66,6 miljoner

2015: 56,5 miljoner

2014: 60 miljoner

2013: 46,75 miljoner

2012: 30 miljoner

2011: 24,8 miljoner

2010: 24 miljoner

2009: 20 miljoner

Visa mer...