Kalmar hamn ska muddras

Kalmar hamn Artikeln publicerades

Nu ska hamnen underhållsmuddras, men man väntar med att öka djupet. Muddermassor kan med fördel fylla ut innanför Tjärhovsbågen.

Det är från Tullhamnen och på båda sidorna om Tjärhovet, insida som utsida, som muddringarna ska ske.

Hamnen har tidigare ett tillstånd att öka djupet i området till 10,5 meter, men det är inte det som det handlar om nu, utan bara en underhållsmuddring så att området inte slammar igen.

Även om det finns bra data över hur botten ser ut så kommer det att göras en undersökning innan.

När muddringen är klar kommer bottenytan jämnas av med en plog som dras efter en båt.

Länsstyrelsen menar att det är begränsat med föroreningar i området, och de ser inga problem med projektet. Länsstyrelsen känner inte heller till några förlista fartyg i området.

De påpekar att det är en god idé att använda muddermassorna till att fylla ut området innanför Tjärhovsbågen.