Kalmar kan få en ny stor moské med plats för 400

Kalmar Artikeln publicerades
Mahmud Salad i kulturföreningen Salam berättar att sunnimuslimerna i Kalmar hoppas på en moské för 400 personer.
Foto:Anders Johansson
Mahmud Salad i kulturföreningen Salam berättar att sunnimuslimerna i Kalmar hoppas på en moské för 400 personer.

Inom några år kan Kalmar få en ny moské. En insamling har startat för att ersätta källarlokalerna på Storgatan med ett nybygge.

Muslimska kulturföreningen Salam, som driver den sunnimuslimska verksamheten på Storgatan hoppas med att kunna bygga en helgedom med plats för 400 personer.

– Det är väldigt trångt i lokalerna på Storgatan vid fredagsbönerna nuförtiden, säger Mahmud Salad i kulturföreningen.

– Vi får dela upp dem som vill vara med på bönen i två olika grupper, för att klara reglerna för brandsäkerheten.

Sunnimuslimerna i Kalmar kan tänka sig att köpa en befintlig byggnad och konvertera den till moské. Alternativet är att köpa en lämplig tomt och uppföra en helt ny byggnad.

Man siktar på plats för omkring 400 personer. Då finns utrymme för att församlingen växer ytterligare. Det blir en relativt stor helgedom men Kalmarmått mätt, större än Birgittakyrkan och hälften så stor som domkyrkan.

– Vi har startat en insamling med hjälp av insamlingsbössor och bidrag från privatpersoner, säger Mahmud Salad. Vi har också tänkt besöka andra moskéer runt om i landet för att be om bidrag. Det är så nya moskéer brukar finansieras.

– Däremot tänker vi inte be om hjälp från utlandet. Får man det är det lätt hänt att den som skänker också vill ha något tillbaka. Vi vill vara fristående.

Riktigt vad projektet kan tänkas kosta vet man inte i dag.

Ett riktmärke kan kanske vara den planerade moskén i Karlstad. Den ska också uppföras av en muslimsk kulturförening, som letat tomt i tio år. I Karlstad pekade kommunen ut ett lämpligt område för bygget.

Kostnaden för det projektet beräknas till 13-20 miljoner kronor. Enligt förslaget byggs moskén enligt värmländsk byggnadstradition, i falurött med en kupol av skiffer. Där blir vare sig minaret eller böneutrop. Detaljplanen för projektet godkändes så sent som i september i år.

I Kalmar har man inte alls hunnit så långt i planeringen, säger Mahmud Salad.

– Nej, inte alls. Det här kan ta många år.

Moskén i en källarlokal på Storgatan har funnit i många år. Förra året kontrollerade Räddningstjänsten verksamheten och konstaterade att det fanns för många människor i lokalen. Maximalt 50 personer får vistas där.