Kalmar län är bäst i landet på att minska på antibiotika

Kalmar län Artikeln publicerades
Kalmar län är det län som har minskat förskrivningen av antibiotika allra mest – här är minskningen 6 procent.
Kalmar län är det län som har minskat förskrivningen av antibiotika allra mest – här är minskningen 6 procent.

Förra året minskade förskrivningen av antibiotika med 4,2 procent i Sverige. Kalmar län är det län som minskat allra mest – här är minskningen 6 procent.

Minskningen beror på ett uthålligt strategiskt arbete för att minska förskrivningen, enligt Kalmar läns Strama-grupp.

Statistiken har sammanställts av Folkhälsomyndigheten.

I fjol förskrevs 18 000 färre antibiotikarecept i länet jämfört med för 7 år sedan. Minskningen syns i alla åldrar, men framförallt i gruppen barn och unga mellan 7 och 19 år.

- Vi tror att detta beror på dels en årlig skillnad mellan olika infektionssjukdomar men framförallt på vårt uthålliga strategiska arbete, säger Ola Nordqvist, apotekare och samordnare för Strama, rationell antibiotikaanvändning i Kalmar län, Kalmar län.

Det är viktigt att bara använda antibiotika när det gör nytta för att inte driva på antibiotikaresistensen. Antibiotikaresistens är ett av de tio globala hälsohot som har pekats ut av WHO under 2019.

- Arbetet i vårt län skiljer sig från många andras i och med att vi varje kvartal återkopplar ända ner till enskild diagnos för varje läkare. Trots goda resultat ser vi fortfarande stora skillnader mellan olika enheter inom hälsoval, säger Thomas Neumark, distriktsläkare.