Kalmar ledande inom tillitsbaserad styrning

Kalmar län Artikeln publicerades
Magnus Persson, arkivbild.
Foto: Anna Strömblad
Magnus Persson, arkivbild.

Under fredagen presenterade Tillitsdelegationen sin utredning för civilminister Ardalan Shekarabi (S). Där presenterades landstinget i Kalmar län som ett ledande exempel på hur styrningen av offentlig verksamhet kan förbättras genom tillitsbaserad styrning.

Det tämligen omfattande betänkandet på 1094 sidor från Tillitsdelegationen är resultatet av den statliga utredning som regeringen tillsatte 2016. Vid presentationen lyftes utredningen fram som unik av dess ordförande Laura Hartman, med motivationen att den leddes av och involverade mer forskare än någon annan statlig utredning i modern tid.

– Det är en av de viktigaste utredningarna inom den här mandatperioden; som sätter fokus på utvecklingen av styrning. Vi hade ett tydligt mål om att involvera forskare i regeringens politiska arbete och ta till vara på den kunskap och engagemang som finns om den offentliga sektorns organisation och styrning. Utredningen har varit en modell om hur samarbetet mellan regering och forskningsvärlden kan se ut, sade civilminister Ardalan Shekarabi.

Kontentan av den något luddiga reformbeskrivningen är att minska detalj- och toppstyrning inom offentlig verksamhet och istället ta tillvara på den kunskap och det engagemang som finns ute i verksamheten.

– När vi känner att vi har möjlighet att påverka, då gör vi ett bra jobb. Vi måste sluta fokusera så mycket på den formella styrningen. Sluta detaljstyra, och minska antalet mål från högsta ort, sade Laura Hartman.

Ett av de goda exempel från kommuner och landsting som lyftes fram var hälso- och sjukvården i Kalmar län. Utvecklingsdirektör Magnus Persson på Landstinget i Kalmar län närvarade vid överlämnandet av betänkandet och mottog beröm för landstingets verksamhet från Tillitsdelegationen.

Han lyfte fram hur man på landstinget i Kalmar har aktivt arbetat med att lita på kompetensen i verksamheten att lösa problem istället för att försöka detaljstyra ovanifrån.

– Vi har en stor förmån då vi har många medarbetare med mycket god kompetens. Det gäller att ha uthållighet och mod att tro på att personalen i verksamheten kan och vill lösa problemen i deras egen verksamhet.

Med sig hade han en av deltagarna i landstingets intressebank, den grupp där patienter, anhöriga och allmänheten får vara med och påverka utvecklingen.

– Vi blir väl omhändertagna och man känner att man blir hörd och delaktig. Man upplever att det blir skillnad i dialogerna, sade Maria Petersson.

Magnus Persson berättade vidare att de såg att en bra effekt och utbyte i utvecklingsarbetet, och lyfte fram vikten av att har brukarnas, patienternas och invånarnas synpunkter.

Fakta

Tillitsdelegationen

Regeringen tillsatte i juni 2016 en statlig utredning – Tillitsdelegationen – som ska bedriva försöksverksamheter och så småningom föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit. Medarbetarnas kunskap och erfarenhet ska bättre tas tillvara så att välfärdstjänsterna genererar större nytta och kvalitet för medborgarna.

Källa: tillitsdelegationen.se

Visa mer...