Kalmar mörkade planer för nytt hotell i hamnen

Kvarnholmen Artikeln publicerades
De här skisserna av hotellet har presenterats.
Foto: Sandell Sandberg
De här skisserna av hotellet har presenterats.

I hemlighet har Kalmar kommun och länsstyrelsen under förra året arbetat fram ett nytt förslag för ett hotell i hamnen. Nu har det kommit så långt att det finns skisser som i ett första skede är godkända av länsstyrelsen. Men det är inte alls säkert att det blir ett hotell, menar planchefen.

– Vi har inte satt ner foten för vad det ska bli än, säger planchef Lena Nordenlöw.

Vad är det som talar emot ett hotell?

– Ingenting egentligen. Men vi har inte tagit beslut om området än. Det här är Skanskas tankar.

Hon har under året som gick diskuterat med Skanska och länsstyrelsen om hur man kan gå vidare efter att förra förslaget förkastades.

Senast det kom skisser på ett hotell i hamnen, som skulle byggas med inblandning av Foppa Forsberg, blev det ett ruskigt liv. Hotellbyggnaden skymde framför allt siktlinjerna mot slottet och förslaget från tunga instanser var att skrota projektet eller flytta det till en annan plats.

Sedan dess har det varit tyst. Östra Småland har vid ett flertal tillfällen frågat ansvariga politiker och tjänstemän hur det går med hotellet i hamnen, men mest fått ett leende till svar. Att ta fram detaljplanen har också varit nedprioriterat, projektet har legat på 19:e plats.

Skisser och vyer på det tänkta hotellet.

Nu finns ett tämligen färdigt förslag på att det i stället för en hög byggnad ska vara tre lägre.

Allt detta har skett utan att det funnits diarieförda handlingar hos varken kommunen eller länsstyrelsen.

Lena Nordenlöw menar att det varit arbetsmaterial.

Men det är inkomna handlingar.

– Den första skissen fick jag bara till mig på ett möte. Den andra fick jag skickad till mig i början av november. När länsstyrelsen sedan kom med sitt svar borde det stämplats in. Det var dumt att det inte gjordes. Men nu är det instämplat, menar hon.

När gjordes det?

– Igår (läs torsdag).

Men i kvarteret Palmen, vid Norden, redovisades nyss volymskisserna offentligt.

– Då var det en begäran om planbesked. Här var det ingen ansökan.

Lena Nordenlöw får stöd i sin bedömning av Mattias Adolfson (S) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi har sett det som arbetsmaterial. Det har bara varit volymskisser. Vi har eftersökt ett underlag så att vi kan gå vidare, säger han.

Jag har ju frågat dig flera gånger om hotellet, varför har du inte sagt något?

– Det har inte funnits något att säga. Det fanns inget skarpt förslag, säger Mattias Adolfson.

Han menar att arbetet skett på tjänstemannanivå, att han själv fått det presenterat för sig innan jul förra året.

Nu är han glad att länsstyrelsen sagt att hotellet kan byggas enligt de skisser som presenterats.

– De har kollat siktlinjer. Vi ville ha en form av inriktning. Nu har vi ett ställningstagande. Sedan är det många andra frågor kvar, inte minst parkeringarna.

Kommer ni att börja jobba med en detaljplan?

– Om vi kan gå fram så gör vi det.

Kommer den att vara prioriterad?

– Ja, det bedömer jag.

Är det fortfarande Foppa?

– Jag har inte hört något annat.

I dag ligger hotellets detaljplan på nittonde plats på priolistan. Även om den flyttas upp rejält kommer det att ta tid innan något förslag kan vara klart.

– Vi har inte full bemanning, så vi kan inte starta nu. Sedan brukar man säga att det tar ett år att ta fram en detaljplan, förklarar Lena Nordenlöw.