Kalmar samlar vatten inför sommaren

Kalmar kommun Artikeln publicerades
Kalmar kommuns vattenmagasin Hultabräan har fyllts upp ordentligt som en beredskap inför sommarens stora vattenbehov.
Foto: Harald Persson
Kalmar kommuns vattenmagasin Hultabräan har fyllts upp ordentligt som en beredskap inför sommarens stora vattenbehov.

Kalmars vattenmagasin Hultebräan är fyllt till brädden inför sommaren. Och grundvattenmagasinen har inte sjunkit utan ligger på samma nivå som förra året. Förutsättningarna för en sommar utan stora vattenproblem är goda.

– Infiltrationen har gått väldigt bra och jag skulle vilja säga att vi har ett hyfsat läge, säger Jörgen Ljungholm chef för avdelning vatten på Kalmar vatten.

– Vattentillgången styrs av såväl naturligt bildat grundvatten och våra insatser.

Kalmar tar sitt vatten från Nybroåsen och det gör även Nybro kommun. Den gigantiska isälvsavlagringen är sedan många år grunden till nästan all dricksvattenförsörjning i området. Kalmar anlade sin första vattentäkt i åsen, den så kallade Råsbäckskällan, redan 1910.

Det är emellertid länge sedan det naturliga grundvattnet i åsen räckte till för att förse invånarna med det livsviktiga vattnet. Kommunerna bättrar på läget genom att pumpa in vatten i åsen genom infiltration.

Det finns emellertid ett antal kontrollposter i åsen som är opåverkade av infiltrationen. Där mäts de naturliga grundvattennivåerna.

Jörgen Ljungholm, vattenchef på KVAB.
Foto: Veronika Karlsson
Jörgen Ljungholm, vattenchef på KVAB.

– Där har vi idag samma läge som förra året. Det har inte skett någon minskning. Och läget är betydligt bättre än de jobbiga åren 2016 och 2017, säger Jörgen Ljungholm.

Så kan det se ut i Hultebräan när vattnet används för att stärka drickvattentillgången i Kalmar. Kommunen har rätt att sänka vattennivån med 5,5 meter.
Foto: Jan Stenqvist
Så kan det se ut i Hultebräan när vattnet används för att stärka drickvattentillgången i Kalmar. Kommunen har rätt att sänka vattennivån med 5,5 meter.

Och även den konstgjorda ökningen av grundvattennivåerna med hjälp av infiltration har fungerat bra.

Sjön Hultebräan, som är Kalmars stora vattenmagasin har fyllts på ordentligt och idag går det knappt att få i en kubikmeter vatten till. Användningen av Hultebräan, som till stor del är en konstgjord sjö, styrs hårt av en vattendom som reglerar hur mycket vatten som får tas ut. Sjön används också för att reglera vattenförningen i Hagbyån.

I magasinen i Hultebräan finns drygt 9 miljoner kubikmeter vatten.

Enligt vattendomen har kommunen rätt att sänka vattennivån i sjön med 5.5 meter. Den största sänkningen på senare år gjordes 2016, med minus 2,4 meter och hösten 2018 med 3 meter.

Sänkningen av vattennivåerna leder till att de torra strandzonerna blir betydligt lägre och man kan få intrycket av att sjön håller på att torrläggas. Det skedde 2016 när kommunen tvingades öka vattenuttaget och larmrapporterna lät inte vänta på sig.

Men förändringen av vattennivåerna var helt enligt vattendomen och inte ens hälften av vad som är tillåtet.

Även om förutsättningarna är goda börjar nu en tuff period för Kalmar Vatten. Vattenförbrukningen ökar på sommaren, när trädgårdarnas växter ska vårdas och pooler fyllas.

Något bevattningsförbud är emellertid inte aktuellt.

– Bevattningsförbuden är mer en skarp signal till medborgarna om att vi alla måste hjälpas åt, säger Jörgen Ljungholm.

– Generella förbud har inte så stor effekt på själva förbrukningen. Idén med förbud som inte går att övervaka kan diskuteras. Vi tror mer på att alla medborgares tar sitt ansvar när det är ett besvärligt läge.

Distributionen av vatten från Kalmar till Öland ligger i stort sett nere. Vattenledningen mellan Revsudden och Stora Rör, som färdigställdes rekordsnabbt krissommaren 2016 är kvar. Men där sipprar nu bara en rännil. En underhållsnivå för att vattnet i ledningen inte ska bli dåligt. Numera är den i första hand en livlina som ölänningarna kan använda under den stora turistanstormningen på sommaren.