Kalmar sämst i länet på nyanlända i skolorna

Kalmar Artikeln publicerades
Lasse Johansson (S) är ordförande för Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar, den kommun som har minst andel nyanlända i skolorna.
Foto:Helen Edvall
Lasse Johansson (S) är ordförande för Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar, den kommun som har minst andel nyanlända i skolorna.

Kalmar kommun har klart minst andel nyanlända i skolorna och ligger väsentligt under genomsnittet i landet.

Lasse Johansson (S) är ordförande för Barn- och ungdomsnämnden. Han menar att det inte är någon medveten politik utan resultatet av andra faktorer.

Är det inte dåligt av en kommun som Kalmar att inte ta ett större ansvar?

– Vi skulle kunna ta större ansvar men tyvärr landar det i bostadsfrågan, en stor orsak till att vi inte har fler nyanlända beror på bostadsbristen. Därför är det glädjande att vi har lyckats få igång byggandet så bra numera i Kalmar kommun.

Den skola i Kalmar som har störst andel elever med ickesvenska föräldrar är Thoren i Oxhagen, en friskola. Vad har de kommunala skolorna gjort för att locka dessa elever?

– Våra kommunala skolor arbetar likadant mot alla för att locka till sig elever. När skolan var i kommunal regi var den också den skola med högst andel ickesvenska föräldrar, det beror ju på att skolan ligger i ett område med de socioekonomiska förutsättningarna. Vår mottagningsenhet dit de nyanlända kommer först har nära samarbete med alla våra skolor och vi har lyckats med att få nyanlända till alla våra skolor.

Undersökningar visar att kommuner med en stor andel nyanlända visar sämre skolresultat än de med liten andel. Hultsfred var landets sämsta kommun vad gäller niornas nationella prov i december. I Kalmar blir elevernas betyg allt bättre, hur stor betydelse för de resultaten har det att andelen nyanlända i skolorna är väldigt liten.

– Det som har störst påverkan på skolresultaten är föräldrarnas utbildningsbakgrund och hur bra undervisningen är i klassrummet. Det är väldigt viktigt att alla kommuner har tillgång till behöriga lärare, där har vi en utmaning i hela Sverige. I Kalmar har vi fördelen att ha Sveriges största andel med behöriga lärare, det gör skillnad.