Kalmarbor bättre på att spara vatten

Kalmar Artikeln publicerades
Så många som 16 procent av Kalmarborna tycker att vatten och avlopp är den allra viktigaste samhällsfrågan
Foto: Barometern-OT
Så många som 16 procent av Kalmarborna tycker att vatten och avlopp är den allra viktigaste samhällsfrågan

Före sommaren gjorde Novus sin senaste attitydundersökning om vattenproduktion och vattenförbrukning. Ett nytillkommet syfte för året var att undersöka hur attityd och beteende kring vatten har förändrats i landet av vattenbristen under de senaste somrarna. Resultatet: Kalmarbor är mer medvetna om vattnets värde.

Vattenbristen i många områden de senaste åren har lett till nya rutiner kring hantering och förebyggande av vattenbrist i delar av landet. Tidigare attitydundersökningar har gjorts på uppdrag av Svenskt vatten 2012 och 2015. I årets undersökning kontrollerades skillnader och förändringar i Sveriges vattenförsörjning och vattenresurser samt i svenskarnas attityd till vatten.

Kalmar Vatten har i några års tid propagerat flitigt för att uppmana Kalmarbor och turister till att använda vatten på ett mer hållbart sätt. 2016 lanserades kampanjen ”Vattensmart”, ett samarbete mellan Kalmar Vatten, Borgholm Energi, Mörbylånga och Torsås kommun samt regionförbundet och länsstyrelsen.

Har vi blivit mer vattensmarta i Kalmar sedan 2015 och skiljer sig vår attityd från den i resten av landet?

– Sammanfattningsvis kan man säga -ja, det är viss skillnad, hälsar Kalmar Vatten i ett pressmeddelande.

– Det finns en annan medvetenhet om vattnets värde här än på många andra platser. Kalmarbor uppvisar också en större vilja att spara vatten. Här uppger tre av fyra att de sparar vatten jämfört med två av tre i hela riket.

Så många som 16 procent av Kalmarborna tycker att vatten och avlopp är den allra viktigaste samhällsfrågan, vilket gör att de skiljer sig från rikssnittets 10 procent. Skola och omsorg är dock även fortsatt i topp.

Många Kalmarbor har lagt om sina vattenvanor. De uppger att de stänger av kranen vid tandborstning och medan de tvättar händerna. Istället för att spola stora mängder kallt kranvatten, ställs vattnet in i kylen för att hållas kallt. Grönsaker skalas mer sällan under rinnande vatten.

Konsumtionen av flaskvatten har inte förändrats nämnvärt, men fler företag och organisationer väljer att kranmärka sig och välja bort flaskvatten.

Också var det gäller bevattning av trädgårdar ligger Kalmarborna över rikssnittet. De vattnar mindre och samlar mer regnvatten för bevattning.

Dock verkar det vara svårt att hålla sig till kortare duschtid, och när det gäller att byta till snålspolande toalett eller laga läckande kranar och toaletter ligger Kalmarborna lite sämre till än rikssnittet.

Sammanfattningsvis har länets arbete för att spara vatten gett resultat.

Det gjordes lyckade insatser 2016 och 2017 för att stärka vattenförsörjningen. Därför har Nybroåsen, Kalmars stora grundvattenmagasin, en bra tillgång på grundvatten. I år har det heller inte hittills behövts tappas vatten från Hultebräen för att förstärka vattenföringen i Hagbyån.

– Så här långt ser det bra ut inför den kommande sommaren men vi är alltid på vår vakt och följer utvecklingen noga, hälsar Kalmar Vatten.

Fotnot: Du kan kranmärka ditt företag på www.kranmarkt.se.