Kalmarbor nöjda med Kalmar

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Fredrik Svensson

Invånarnas positiva inställning till kommunen tar ett rejält kliv uppåt enligt SCB:s medborgarundersökning. Kalmar ligger bra till inom samtliga nöjdhets-index, bland annat femma som plats att bo och leva på.

Kalmar kommun har deltagit i medborgarundersökningen varje höst sedan 2005. Svaren från det omfattande frågeformuläret från SCB, som skickades ut till totalt 153 800 invånare i 131 av Sveriges totalt 290 kommuner under sensommaren, sammanfattas i tre nöjdhets-index: Kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och inflytande.

De senaste åren har inte mycket hänt, de som svarat har varit ungefär lika nöjda år till år. Men i årets undersökning har siffrorna stuckit iväg, i positiv riktning.

De medborgare i Kalmar som har svarat är nöjda, faktiskt mycket nöjda. Kommunen är femte bästa platsen att bo och leva på. Dessutom rankas kommunen som tredje bäst när det gäller kommunens verksamheter och sjätte bäst sett till inflytande.

Nöjd-region-index, NRI, är det som mäter hur medborgarna ser på Kalmar kommun som en plats att bo och leva på. Här har svaren på frågor om bostäder och trygghet hjälpt till att höja betyget till 72 av 100, jämfört med 67 året innan. Medel för samtliga deltagande kommuner blev 60.

Bara 4 procent av invånarna som svarat avråder från att flytta till Kalmar. 67 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit.

Kvinnorna är nöjdare än männen, och har så varit de senaste åren, men skillnaden har minskat.

Mest nöjda är kalmarborna med utbildningsmöjligheterna och det kommersiella utbudet, 80 respektive 75 av 100 i indexpoäng. Och trots en ökning för bostäder och trygghet är det de punkter som kan förbättras mest, båda ligger på 59.

De svar som vägts samman i det så kallade Nöjd-Medborgar-Index, NMI, handlar om kommunens verksamheter. Där får Kalmar 68 av 100, snittet för de 131 kommuner som varit med i undersökningen är 55.

Kalmar ligger högre än genomsnittet på nästan alla punkter, till exempel bemötande och tillgänglighet, förskolan, räddningstjänsten och kultur. Endast äldreomsorgen avviker, och ligger nästintill precis på snittet.

Det tredje nöjdhets-indexet mäter hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Trots ett sammanvägt index på 50 hamnar Kalmar på sjätte plats bland de deltagande kommunerna.

Saker som mäts är kontakt, information, påverkan och förtroende. De två sistnämnda har förbättrats de senaste åren, men båda rankas fortfarande som områden som bör prioriteras och förbättras om möjligt.

Fakta

Så kan kalmarborna bli ännu nöjdare

Kommunens verksamheter som bör prioriteras:

Gator och vägar

Äldreomsorgen

Miljöarbete

Stöd för utsatta personer

Gång- och cykelvägar

Verksamheter som bör förbättras om möjligt:

Kultur

Renhållning och sophämtning

Och några saker som enligt undersökningen kan ges lägre prioritet:

Grundskolan

Gymnasieskolan

Idrotts- och motionsanläggningar

Visa mer...

Fakta

Topplistan

Kommunen som plats att bo och leva på

1 Danderyd

2 Lomma

3 Lidingö

4 Lidköping

5 Kalmar

Kommunens verksamhet

1 Danderyd

2 Lomma

3 Kalmar

Inflytande i kommunen

1 Lomma

2 Danderyd

3 Trosa

4 Lidköping

5 Aneby

6 Kalmar

Visa mer...