Kalmarchef går emot betygkritiken

Kalmar Artikeln publicerades
Mats Linde, förvaltningschef på Barn och ungdomsförvaltningen i Kalmar Kommun.
Foto:Amelia Rydeberg
Mats Linde, förvaltningschef på Barn och ungdomsförvaltningen i Kalmar Kommun.

Betyg ger stressade och pressade elever. Det är en del av kritiken som kommit mot Skolverkets rapport om betyg från årskurs sex som kom i förra veckan. Men kritiken är något Mats Linde på Kalmar kommun inte håller med om.

Den rapport Skolverket släppte i förra veckan över hur betyg från årskurs sex fungerat har fått stor kritik från många håll. En som däremot inte alls stämmer in i kritiken är Mats Linde som är förvaltningschef på Barn och ungdomsförvaltningen i Kalmar Kommun. Han menar att betygen är en viktig del för att eleverna ska kunna öka sina kunskaper.

– Vad jag tycker att man missar i kritiken och som Skolverket kommer fram till är ju att betygen ger mer information för eleven, för lärarna och för föräldrarna om hur det går för eleven i skolan. Men man ser inte att insatserna för att det ska gå bättre ökar. Då tycker jag man går bort sig om man därmed säger att betygen inte var bra om man inte hörde det första, säger Mats Linde.

I rapporten beskrivs bland annat hur det blivit lättare för läraren att bedöma hur eleven ligger till kunskapsmässigt och att en del elevers motivation ökat, vilket Mats Linde beskriver som något positivt. Han tror även att lärarnas jobb i att bedöma elever underlättats då man haft ett gemensamt språk genom betygen och en tydligare läroplan. Diskussionen om att betygen innebär en ökad press för eleverna håller han inte med om.

– Eleven måste fortfarande få reda på hur det går för den i skolan oavsett om man har betyg eller inte. Man måste orka tänka på att man kommer få reda på hur det går för en i skolan. För att man ska kunna lära sig mer måste man veta hur man ligger till, säger Mats Linde.

Skolverket kom också i rapporten fram till att flera elever har känt sig mer stressade av betygen. Enligt Mats Linde har det under de senaste åren varit ett större fokus på kunskap vilket kan ha bidragit till stressen. Det är sedan upp till varje skola att hantera det menar han.

– Vi har säkert skolor som uppvisar mer stress och skolor som uppvisar mindre stress. Sen är jag inte säker på att man ska skylla det på betygen utan mer på att vi har en skollag som tydligare fokuserar på kunskap och kunskapsutveckling, säger Mats Linde.

Han har även svårt att se hur betygen skulle leda till en ökad press för eleverna.

– Jag har svårt att se hur det kan vara en press när jag får veta hur det går för mig i skolan. Man hetsar ju varandra oavsett om det står ett E eller en trea. Att elever på något sätt tävlar, det gör man ju i alla områden. Jag tycker inte den delen är unik för kunskap. Betygen är bara det gemensamma språket för hur eleven ligger till, säger Mats Linde.

Efter att betygen införts tycks inte heller någon förändring gällande stödinsatser för elever med särkilt behov skett, men att betygen är orsaken till det tror inte Mats Linde. Ansvaret för att se om en elev är i behov av extra stöd ligger hos läraren. Betygen kan i stället uppfattas som en tydligare signal på hur eleven ligger till menar han.

– Man ska komma ihåg att eleven haft omdömen innan den fick betyg. Har man inte satt in stöd i ettan till femman är det ju inte betygen i sexan som är orsaken. Då är ju istället frågan om man ska sätta in betygen ännu tidigare. Stödet ska sättas in oaktat betyg och har inget med betyget att göra, säger Mats Linde.

Fakta

Skolverkets rapport

Skolverkets rapport utvärderar hur betyg i årskurs sex fungerat efter att reformen infördes hösten 2012. Rapporten bygger på intervjuer och enkäter med lärare och elever samt analyser av officiell statisk.

I rapporten framkom det bland annat att betygssättningen underlättade för många lärare när de skulle ge information till eleverna. Däremot fann en del av dem att det var svårt att sätta vilket betyg eleven uppnått.

Många elever upplevde dock en minskad tydlighet i vad som krävdes för att nå olika betyg. För vissa elever har motivationen ökat i samband med att betygen införts samtidigt som många uppger att de känner sig mer stressade. Andelen elever som känner att kraven på dem höjts har också stigit. Bland de elever som varit i behov av särkilt stöd syns det inte någon förändring med stödinsatser efter att betygen införts.

Visa mer...

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.