Kalmarhäktet drabbat av överbeläggning

Kalmar Artikeln publicerades
Kalmarhäktet har fått ta till besöksrum och aktivitetsrum för att klara överbeläggningen under våren.
Foto: Lars Johansson
Kalmarhäktet har fått ta till besöksrum och aktivitetsrum för att klara överbeläggningen under våren.

Under våren, närmare bestämt den 8 mars, var det så överbelagt i Kalmarhäktet att en del av de intagna placerades i besöksrum och dagrum för intagna med restriktioner, eftersom de vanliga cellerna var fullbelagda.

Det har varit trångt i landets fängelser och häkten den senaste tiden. Det har betytt att beläggningen i vissa fall varit över 100 procent och häktena har tagit till besöksrum och olika sorters aktivitetsrum för att få plats med alla och ibland har intagna även fått dela cell.

Även Kalmarhäktet har haft problem, som värst hade det en beläggning på 108 procent, då 38 var intagna på de 35 ordinarie platserna. Det visar en inspektion som genomfördes av Kriminalvården. Denna gjordes på uppdrag av chefs-JO Elisabeth Rynning efter att media rapporterat om platsbrist på flera häkten och i landets fängelser.

Förflyttningar med kort varsel är en åtgärd som skapar stora problem för de intagna, påpekar chefs-JO Elisabeth Rynning.
Foto: Pernille Tofte
Förflyttningar med kort varsel är en åtgärd som skapar stora problem för de intagna, påpekar chefs-JO Elisabeth Rynning.

Under april och maj inspekterades åtta häkten samt riksmottagningen i anstalten Kumla. Samtliga inspektioner visade på en ansträngd platssituation med tidvis en beläggning på över 100 procent. Då inspektionen genomfördes i Kalmarhäktet den 5 april var 34 av 35 platser belagda vilket motsvarar 97 procent, men de ansvariga på häktet fick också tala om när det varit som värst och det var alltså en dryg månad tidigare.

I Kalmarhäktet finns sex extra platser att ta till när det blir överbeläggning. Det handlar om två så kallade restriktionsrum där intagna som inte får ha kontakt med yttervärlden erbjuds isoleringsbrytande aktiviteter, som tv-spel och massagestol. Dessutom tre besöksrum samt ett dagrum. Dagrummet är det som används i sista hand och bara mellan klockan 22.00 och 8.00. Planerna på att placera intagna två och två i vissa celler säger däremot Kriminalvården nej till i Kalmar, eftersom rummen understiger åtta kvadratmeter, vilket är minimikravet för att cellen ska få användas av två personer.

På grund av trängseln i häktena över hela landet flyttas de intagna med kort varsel både från och till Kalmarhäktet.

– Förflyttningarna påverkar de häktades möjligheter till kontakt med anhöriga, deras tillgång till mediciner och det har även kommit fram att ständiga flyttar skapar oro hos de intagna. I ett par fall har svårt sjuka eller skadade intagna förflyttats upprepade gånger, säger chefs-JO Elisabeth Rynning.

Det har vid JO:s inspektioner blivit tydligt att platsbristen i Kriminalvårdens anstalter med högre säkerhetsklass var och är en viktig orsak till att intagna blivit kvar i häkte. Anstalten Kumla har nyligen nästan fördubblat sin kapacitet , främst genom att celler dubbelbeläggs utifrån principen att de sist inskrivna får dela cell. Många av de intagna är oroliga över att behöva dela cell med en okänd person. Det finns exempel där en intagen dömd för ekonomisk brottslighet placerats tillsammans med en intagen dömd för mycket allvarlig våldsbrottslighet.

– En fråga till Kriminalvården är vilka andra åtgärder som myndigheten vidtar för att förbättra platssituationen i kriminalvårdsanstalterna, säger chefs-JO Elisabeth Rynning. Hon anser att dubbelbeläggning är betrakta som en nödlösning, som så snart som möjligt bör ersättas med ordinarie häktes- och anstaltsplatser. Kriminalvården har nu fram till den 2 september på sig att inkomma med svar.