Kalmars miljöchef tackar för sig efter 14 år

Kalmar Artikeln publicerades
Eva Jansson nämner saneringen av Varvsholmen som ett lyckat projekt när hon ser tillbaka på sin tid som miljöchef.
Foto: Lotta Zaar
Eva Jansson nämner saneringen av Varvsholmen som ett lyckat projekt när hon ser tillbaka på sin tid som miljöchef.

Vid årsskiftet går kommunens miljöchef Eva Jansson i pension. Hon har jobbat i kommunen sedan 1997 och varit miljöchef under de senaste fjorton åren.

Under åren har det skett många förändringar både av organisationen och sättet att arbeta.

– Det var en radikal förändring när miljöbalken kom och vi skulle vara väldigt mycket myndighet. Det var strikt och vi fick inte vara rådgivande. Nu har skutan vänt runt och vi ska vara rådgivande och lösningsfokuserade. Det har varit en rätt häftig resa.

Arbetet som chef har också förändrats med tiden.

– Vi har växt lite sakta till 23 medarbetare. Jag har gått en del chefskurser. Ett tag skulle man vara en tydlig ledare, sedan var man en medspelare. Nu handlar det om tydlighet och mål. Det är viktigt att medarbetarna ska känna sig hörda.

Byggandet i Kalmar har ökat under Eva Janssons tid som miljöchef.

– När man förtätar staden är det viktigt att bestämma sig för vad som är värt att spara. Det gäller att inte bygga bort det som är trivsamt.

Hon hoppas att stadens grönska ska få mer plats.

– Jag skulle vilja att de gröna frågorna får större utrymme och det tror jag att de kommer att få i framtiden. För att alla ska må bra behöver vi lite av allt, både vatten och grönska.

När Eva Jansson ser tillbaka tycker hon att exploateringen av Varvsholmen är ett minnesvärt projekt.

– Planeringen började i slutet på 90-talet och det är inte färdigbyggt än. Varvsholmen var det första stora saneringsobjektet i hela sydregionen. Det var en bra övning med ett bra resultat.

Hon har ännu inga klara planer för vad som ska hända nästa år.

– Jag ska ta det lite lugnt ett tag, sedan vet man inte. Men innan dess hoppas jag att det nya ärendehanteringssystemet ska komma till ro. Det ska fungera friktionsfritt innan jag slutar.