Kalmarsälen hade allvarlig sjukdom

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Knubbsälen på Kattrumpan var utmärglad och sjuk.
Foto: Eric Arenius
Knubbsälen på Kattrumpan var utmärglad och sjuk.

Kalmarsälen led av leverflundra, och hade bara tre millimeter späck kvar. Det fanns ingen chans att rädda den.

Det är Naturhistoriska riksmuseet som nu undersökt Kalmarsälen som tillbringade sin sista tid nere vid kajen utanför länsmuseet.

Sälen hade synts ett tag i området. Sista tiden var den medtagen och låg mest och andades tungt på kajen.

Det togs en kontakt med sälräddare i Skåne, men en fredagseftermiddag togs beslutet att avliva knubbsälskuten.

Det var rätt beslut, förklarar Britt-Marie Bäcklin, försteintendent på Naturhistoriska Riksmuseet.

– Den hade en allvarlig leverinfektion, leverflundra, som orsakas av en parasit som kommer från karpfiskar.

– Den var också mager på gränsen till utmärglad. Den hade tre millimeter späck. Så här års ska de ha 35 millimeter späck. Den var så mager att den inte hade klarat sig, bedömer Bäcklin efter obduktionen.

Naturhistoriska Riksmuseet vill ha in alla sälar som avlider eller skjuts. Det tas prover på dem för att ta pulsen på landets sälar. Förra året fick man in cirka 120 sälar som skjutits, och 70 som drunknat efter att ha fastnat i fiskegarn. Mestadels är det gråsälar och ett fåtal knubbsälar.

Knubbsälarna finns i Kalmarsund, och de får inte skjutas. De är genetiskt skilda från de knubbsälar som finns på västkusten.

Av de omkring 200 sälar de får in ett normalt år, bär 30 procent av gråsälarna på leverflundra. Det är en sjukdom som började öka för tio år sedan.

Är det dödligt för sälar?

– De ska nog klara det. Vi har fått in tre döda i år, på grund av leverflundra.

På senare tid har Riksmuseet fått in en hel del vikare också, eftersom det nu är tillåtet att skjuta dem. De ser ut att må bra, men flera av dem har haft sammanvuxen livmoder.

– Det har vi inte sett på gråsälar sedan 1993. Vi tittar på det.

Sjukdomsläget på sälarna bedöms ändå som ganska bra. Förutom leverflundra är tarmsår också en vanlig sjukdom, men den verkar vara på tillbakagång.

– Sjukdomsläget är mycket bättre än på 1980- eller 1990-talet.

Men då mådde inte sälen bra.

– Nej det gjorde den inte. Nu ökar populationen.

Fakta

Säl i Sverige

I svenska vatten finns gråsälen, knubbsälen och vikaren.

Gråsälen är Sveriges största säl. Hanen kan bli upp till tre meter lång och väga 300 kg medan honan är något mindre. Totalt finns det uppskattningsvis 40 000 gråsälar i hela Östersjön.

Knubbsälen är betydligt mindre än gråsälen. Hanen kan bli 170 cm lång och väga upp till 105 kg medan honan blir som mest 165 cm lång och väger upp till 90 kg. Det finns nu drygt 15 000 knubbsälar och de flesta är på Västkusten, endast några hundra finns i södra Östersjön (exempelvis från Blekinge och Öland till Gotland). I hela Östersjön finns uppskattningsvis 1000 knubbsälar.

Vikaren är mindre än knubbsälen och mycket rundare. Det fanns runt 200 000 vikare i Östersjön för drygt 100 år sedan, idag finns det kanske 20 000 stycken. De ökar sakta men fortfarande har honor nedsatt fertilitet på grund av miljögifter.

Det största hotet mot sälarna idag är miljögifter. Till exempel PCB – polyklorerade bifenyler – som sälarna får i sig med födan anrikas i deras fettvävnader och orsakar förändringar i binjurarna och igenväxning av honornas livmoderhorn. Sälarna får ett försämrat immunförsvar och sämre reproduktionsförmåga. Man tror att tarmsår som upptäckts hos unga gråsälar orsakas av något nyare miljögift, kanske bromerade flamskyddsmedel. När sälstammarna ökar, ökar också konflikterna mellan sälar och yrkesfiskare. Sälar är smarta och de ser ett nät fullt av fisk som ett skafferi där det är fritt fram att ta för sig. De orsakar stora skador på fiskarnas utrustning. Många har förespråkat jakt på säl för att minska dessa skador. Det händer också att sälar fastnar i fiskarnas garn och drunknar när de inte kan komma upp till ytan för att andas.

Ett nytt hot mot gråsäl och vikare är bristen på is i ett allt varmare Östersjön. Isen behövs när sälarna ska föda sina ungar, och de kommer att bli allt svårare när klimatförändringen blir allt värre.

Källa: Världsnaturfonden

Visa mer...