Kalmartorg nominerat till ärofyllt pris

Kalmar Artikeln publicerades

Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar har blivit nominerat till Stenpriset 2018.

Totalt är elva projekt från olika delar av landet nominerade till årets Stenpris. En av de som är nominerade är Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar. Enligt nomineringen är torget ”en unik markbeläggning med mosaiksten vid Kalmar Slott som knyter an till unionens historia. Stenläggarna har skickligt komponerat resultatet på plats.”

Peter Glebe under invigningen av kvarteret Valnötsträdet vid Slottsallén tidigare i år.
Foto: Karin Asmundsson
Peter Glebe under invigningen av kvarteret Valnötsträdet vid Slottsallén tidigare i år.

För att kunna nomineras måste projekten leva upp till Stenprisets tre kärnvärden estetik, hållbarhet och nyskapande.

– Flera av årets nominerade projekt visar även vikten av att vårda våra äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Några är exempel på rena prestigeprojekt som understryker ett högt hantverkskunnande och vikten av att restaurera våra gamla byggnader med omsorg och kvalitet, säger Kai Marklin.

Nästa steg i tävlingen innebär att juryn utser en finaltrion. Den slutgiltiga vinnaren utses senare i höst.

Fakta

De senaste årens vinnare

2013: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter – Stortorget i Gävle.

2014: Staffan Strindberg vid Strindberg Arkitekter – renoveringen och tillbyggnadenav krematoriet vid Norra kyrkogården i Kalmar.

2015: Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge vid Sweco Arkitekter – Sjövikstorget istadsdelen Årstadal i södra Stockholm.

2016: Konstnären Pål Svensson – konstverket Utblick/Insikt i Malmö.

2017: Åsa Drougge, Nivå landskapsarkitektur, och Kristina Menyes Nyman,Stockholm stad – omgestaltning av Brunkebergs torg, Stockholm.

Visa mer...