Kan få betala flytt av mack trots kommunens miss

Svaneberg Artikeln publicerades
Åkeriet Östschakt fick först ja till en tankstation nära Svanebergsrondellen, sedan fick de riva upp den.
Foto:Anders Johansson
Åkeriet Östschakt fick först ja till en tankstation nära Svanebergsrondellen, sedan fick de riva upp den.

Ingen på kommunen hade frågat Kalmar Vatten innan bygglov gavs för den nya tankstationen. Nu kan Östschakt tvingas riva macken, eftersom vattenledningen går under.

Ekonomiska föreningen Östschakt har tidigare ansökt om bygglov för en tankstation på sin fastighet vid Svanebergsrondellen.

Kommunen sa ja, med ett villkor:

Östschakt skulle, om det var nödvändigt, på egen bekostnad flytta tankstationen. Anledningen till klausulen var att området är en plats där underjordiska ledningar ska finnas tillgängliga.

När väl bygget dragit i gång så hörde Kalmar Vatten av sig. Ingen på kommunen hade frågat bolaget om deras åsikt, och nu visade det sig att det löpte en huvudvattenledning under området. Därför överklagade Kalmar Vatten bygglovet.

Kommunen ändrade då beslutet, så att macken skulle hamna längre bort från ledningen.

Östschakt har begärt skadestånd från kommunen för de kostnader de redan haft.

Det här är ett klart fall av felaktig myndighetsutövning, menar Länsförsäkringar, som tittat på fallet. De gör ändå bedömningen att Östschakt inte ska få något skadestånd.

Den bedömningen grundar sig på att Östschakt sagt ja till att bekosta en flytt av tankstationen. Har man sagt ja har inte kommunen ansvar, blir slutsatsen.

Då har det ingen betydelse att kommunen gjort sig skyldig till felaktig myndighetsutövning, menar Länsförsäkringar.