”Jag tror inte på förbud”

Kalmar Artikeln publicerades
Lasse Johansson (S) menar att ett porrfilter i skolorna kan göra att eleverna inte känner att de har någon att tala med när de första gången möter pornografi.
Foto: Pia Olofsson
Lasse Johansson (S) menar att ett porrfilter i skolorna kan göra att eleverna inte känner att de har någon att tala med när de första gången möter pornografi.

Det är mycket bättre att vi kan tala om porren med våra barn än att tro att den går att hemligstämpla, menar barn- och ungdomsnämndens ordförande i Kalmar Lasse Johansson (S).

– Jag tror inte på förbud. Våra barn kommer att möte pornografin, det kan vi vara helt övertygade om. Då vill jag att de ska känna att detta är något som det faktiskt är möjligt att prata med lärare och andra vuxna om.

– Om det nu är så att elever porrsurfar under skoltid så har vi ytterligare ett problem. Då finns det helt uppenbart ett utrymme att ge mer uppgifter i skolorna.

Lasse Johansson påpekar att diskussionen i maj inte innebar något beslut om porrfilter. Men säger att han för egen del inte vill införa det.

– Sedan kan man diskutera om detta verkligen är en fråga politikerna ska besluta om. Vi ska ha ett mer övergripande ansvar och här i Kalmar har vi beslutat att målet ska vara ”Sveriges bästa skola”. Sedan har jag fullt förtroende för våra skolledare att ta besluten som leder oss dit.

Lasse Johansson inställning får stöd av flera forskare. Internetforskaren Elza Dunkels menar att filtren kan leda till att barnen inte vågar dela sina funderingar eller slå larm till vuxna.

Det är betydligt vanligare att fristående skolor blockerar olika delar av internetvärlden från såväl lärare som elever. Det visar en rapport från Skolverket. Undersökningen utgår från förhållanden 2015.

Då var det var fjärde rektor i friskolorna som uppgav att de blockerade tillgång till internettjänster som Facebook, Spotify och Youtube. I de kommunala skolorna var det bara en av tio.

När frågan gällde lärare och elevers tillgång till material med våld och pornografi var det betydligt vanligare med blockering. Men även där var friskolorna mer restriktiva, 53 procent hade en blockering för såväl lärare som elever. I de kommunala skolorna var det 44 procent.