Kan kosta en miljard att fixa broar

Kalmar län Artikeln publicerades
Tingebro i Högsby är en av stoppklossarna i länet. Bilden togs när den renoverades för fyra år sedan.
Foto: Ingvar Gunnarsson
Tingebro i Högsby är en av stoppklossarna i länet. Bilden togs när den renoverades för fyra år sedan.

I Trafikverkets region syd kan det kosta upp mot en miljard att ordna till broarna.

– Vi arbetar både med att förstärka dem och i vissa fall behöver vi byta ut dem helt, men det tar tid och kostar pengar, konstaterar Mattias Holmqvist på Trafikverkets region syd.

I hela region syd finns det ungefär 150 broar i det statliga vägnätet som inte bedöms klara bärighetsklass BK4.

– De här åtgärderna kommer att ta många år. Vi gjorde en väldigt grov beräkning förra året som visade att broarna skulle kosta omkring en miljard att åtgärda.

Nu tror han inte att detta kommer innebära en strid ström av tunga lastbilar på till exempel Mjösebo- eller Fliserydsvägen.

Mattias Holmqvists bedömning är att det kommer att ta tid innan dessa tunga fordon blir en vanlig syn på vägarna. Antagligen kommer åkerierna att överväga ett byte när det ändå är dags att skaffa ny lastbil.

– Bara för att vi klassar om vägen är det inte säkert att alla kommer köpa sådana fordon.

Öland föreslår inte få en enda väg klassad för de tyngsta fordonen. Det har inte att göra med att Ölandsbron inte pallar trycket, utan att det inte ses som prioriterat att i dagsläget bygga ut bärighetsklasserna på Öland.

– Vi tar utbyggnaden stegvis och i fortsatt dialog med näringslivet.

De nya reglerna innebär inte att axeltrycket får bli högre, men ändå kommer en hel del broar att falla under strecket. Det beror på att de inte klarar totalvikten.

Många broar klarar sig dock. Trafikverkets beräkningar ger vid handen att 94 procent av landets broar kommer att klara kraven för bärighetsklass 4. Då återstår 800 svenska broar som inte klarar kraven.