Katthem nobbas - djur skickas till Skåne

Kalmar Artikeln publicerades
Katthemmet i Kalmar får inte längre hantera djur som tas om hand efter myndighetsbeslut. De skickas till Skåne istället.
Katthemmet i Kalmar får inte längre hantera djur som tas om hand efter myndighetsbeslut. De skickas till Skåne istället.

Katthemmet i Kalmar får inte längre ta hand djur som omhändertas efter myndighetsbeslut. Länsstyrelsen har istället tecknat avtal med två aktiebolag i Skåne dit djuren ska transporteras.

– Det är helt förödande för verksamheten, säger Linda Maria Vonstad, ordförande i Djurskyddet Sverige. Läget är detsamma i hela landet, de ideella djurskyddsorganisationerna ratas, när länsstyrelserna får ansvaret för omhändertagande av djur.

– Istället för att använda sig av människor som är ideellt engagerade i frivilligverksamhet för djurskydd, tecknar länsstyrelserna avtal med privata, vinstdrivande företag.

Sedan den 1 juni är det länsstyrelserna som tagit över polisens arbetsuppgifter med djur. Det är en förändring som gjorts för att renodla polisens arbetsuppgifter.

Det handlar om att omhänderta, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Länsstyrelsen i Kalmar har tagit in anbud för att omhänderta djur. Kraven på de deltagande anbudsgivarna var emellertid så hårda att Katthemmet valde att avstå. Det handlade bland annat om organisatoriska regler som att man ska ha F-skatt och vara momsregistrerade. Det är få ideella djurskyddsföreningar som har.

Segrade i upphandlingen gjorde ett företag i Höganäs och ett i Båstad. Även ett företag i Oskarshamn fick klartecken, men där har ännu inget avtal skrivits under.

Djurskyddet Sverige har försökt påverka utformningen av det nya regelverket.

– Länsstyrelsen har missuppfattat, säger Linda Maria Vonstad. Det är rent nonsens att man inte kan använda sig av ideella föreningar vid upphandling. Det blir dessutom billigare och man stödjer en viktig frivilligverksamhet samtidigt som det sparas på skattepengar.

– Som det är nu drar man undan mattan för vår ideella verksamhet och satsar på kommersiella aktiebolag, det är märkligt, tycker jag.

Hon menar också att det kan uppstå en intressekonflikt när länsstyrelsen som myndighet dels ska besluta om omhändertagande av djur, dels bekosta själva omhändertagandet.

– Det är mycket lätt att man kanske bedömer ett stort djurskyddsfall som inte så allvarligt, om handläggarna samtidigt är medvetna om att det skulle spräcka budgeten fullständigt om man tvingas stalla upp en massa kor eller hästar.

Katthemmet i Kalmar, som egentligen heter Kalmar djurhem, ligger på Skälby och drivs av föreningen Djurskyddet Kalmar.

Föreningen startade redan 1905 och Djurhemmet öppnade 2003. På den anläggningen tas i huvudsak katter emot, men även andra smådjur.

Ordförande är Maria Ericsson.

– Vi vill hemskt gärna fortsätta att vara med och hjälpa omhändertagna djur, säger hon. Vi har haft ett mycket bra samarbete med polisen.

– Men när vi såg den enorma byråkrati som krävdes i anbudsunderlagen valde vi att avstå från att lämna något bud. Det är mycket att göra ändå i en ideell förening.

Gunilla Johansson är enhetschef på Djurenheten på länsstyrelsen i Kalmar, som ansvarar för omhändertagandet av djur.

– En upphandling är en komplex procedur omgärdat av en hel del regler, säger hon. I det här fallet har vi ett samarbete med flera län i södra Sverige så att vi kan använda delar av varandras avtal.

Alla typer av djur omhändertas enligt myndighetsbeslut.

– Absolut vanligast är katter, det handlar om ett 100-tal fall varje år i vårt län, men antalet hundar och hästar ökar. Ibland är det också lantbruksdjur som tas om hand. Då kan det handla om ganska stora volymer.

Det är inte billigt att ta hand om och stalla upp djuren. Nu när polisen inte tar hand om någon del av arbetet ska de företag som har avtal med länsstyrelsen kunna hantera hela processen. Omhändertagandet debiteras per timme, 400 kronor och 600 kronor under jourtid. Hund och katt kostar sedan 200 kronor per dygn under uppstallningen och en häst 250 kronor.

Det drar snabbt iväg till stora belopp om några katter måste vara omhändertagna ett par månader.

– Kostnaderna debiteras djurägarna, säger Gunilla Johansson. Tanken är att det ska vara ett nollsummespel. Vi betalar till de kontrakterade företagen men debiterar sedan djurens ägare.