Kavaljersparken ny plats för spelningar – ska inte ersätta Bastionen

Kvarnholmen Artikeln publicerades

När Mauro Scocco och Tomas Andersson Wij kommer till Kalmar på en gemensam turné i sommar blir det första gången som Kavaljersparken används för konserter.

I Kavaljersparken ska cirka 1 000 få plats under sommarens konsert.
Foto: Fredrik Svensson
I Kavaljersparken ska cirka 1 000 få plats under sommarens konsert.

Parken, som ligger längs med stadsvallen vid Kavaljersporten, ska kunna rymma cirka 1 000 personer enligt arrangören Paraply Produktion. Scenen ska vara placerad med baksidan mot Kalmarsalen.

Under konserten kommer parkeringen sydöst om Kavaljersporten att stängas av, liksom vägen förbi parken.

– Skeppsbrogatan kommer att stängas på kvällen om eventet ska vara genomförbart, säger Johan Wendell, förvaltningschef på samhällsbyggnadskontoret.

Skeppsbrogatan, som passerar förbi Kavaljersparken, ska stängas av under konsertkvällen.
Foto: Fredrik Svensson
Skeppsbrogatan, som passerar förbi Kavaljersparken, ska stängas av under konsertkvällen.

Hur trafiken ska ledas om är inte klart.

– Vi håller på och kikar på detaljerna vad det gäller trafikavstängningarna.

Premiärspelningen med Mauro Scocco och Tomas Andersson Wij äger rum den 6 juli. Enligt Destination Kalmar finns förhoppningar om att platsen ska kunna användas vid fler tillfällen. Även då med en tillfällig scen.

– Det finns i dag inga tankar på en fast scen i Kavaljersparken, säger Johan Wendell.

– Kommunens huvudspår i den frågan är fortfarande Bastionen.

Den tillfälliga scenen i Kavaljersparken är inte tänkt som en ersättning för en fast scen i Bastionen.
Foto: Fredrik Svensson
Den tillfälliga scenen i Kavaljersparken är inte tänkt som en ersättning för en fast scen i Bastionen.

I det fallet ligger ärendet just nu hos mark- och miljööverdomstolen dit kommunen överklagade ett avslag i slutet av februari.

Kavaljersparken är inte någon av Kalmars mest kända parker. Faktum är att den inte ens finns utmärkt på karttjänster som Eniro, Google Maps eller Hitta.se.

Enligt Per Jarlbos uppslagsverk Kalmars gatunamn benämndes parken Storbroparken i en skrivelse 1960 från elverksstyrelsen om belysning av platsen.

Men drätselkammaren konstaterade att något namn för området inte fanns. Kavaljersparken föreslogs och fastställdes samma år.

 

Tidigare artiklar om Bastionen