KD: Utred samverkan med civilsamhället

Kalmar län Artikeln publicerades

 

Jimmy Loord, (KD).
Jimmy Loord, (KD).

Kristdemokraterna i Kalmar län vill att region Kalmar län utreder möjligheterna att öka samverkansmöjligheterna med civilsamhällets aktörer i syfte att stärka organisationslivet i länet och därigenom också utöka de gemensamma samhällsvinsterna.

Det är kristdemokraterna Jimmy Loord (KD) Anders Andersson (KD) som i en motion föreslår detta.

De poängterar att Sverige har en lång tradition av starkt engagemang i civilsamhällsorganisationer.

– Detta är ett engagemang och en resurs som ständigt måste stödjas för att vi ska ha möjlighet att också nyttja denna resurs av det offentliga. Civilsamhällets organisationer utgör en stark bas och en viktig del av det svenska samhället och här har Region Kalmar län stor möjlighet att se över och förbättra sitt arbete med att knyta kontakter med och ingå avtal om samverkan med civilsamhället, säger Jimmy Loord.

Motionärerna föreslår att samverkan kan spänna över flertalet områden.

I grannlänet Östergötland har man kommit fram till en samverkan som fått namnet ”Regionala Överenskommelsen Östergötland”.

Anders Andersson (KD).
Anders Andersson (KD).

- Det är viktigt att medborgare och civilsamhället genom sitt engagemang kompletterar de offentliga organisationerna i samhällsutvecklingen. Vi vill se detta som en viktig del i det offentliga samhällsbygget. Därför hoppas vi att regionledningen är intresserad av att ta initiativ i samma riktning som man gjort i Östergötland, säger Anders Andersson