Klapphuset hotat av sandudde - nu ska den grävas bort

Kattrumpan Artikeln publicerades
Sanden som bildat en udde är problematisk för genomströmningen vid Klapphuset.
Foto: Anton Hansson
Sanden som bildat en udde är problematisk för genomströmningen vid Klapphuset.

Så mycket sand har samlats vid Kattrumpan att det bildats en udde som kan hota Klapphuset. Nu ska sanden bort.

Varje år skyfflar Kalmar kommun ut sand vid sina badstränder, även så vid Kattrumpan.

Det har nu skapat problem för Klapphuset, genom att sanden från stranden med hjälp av strömmarna förts ut i vattnet norrut och till slut bildat en hel udde, som med tiden växt till att bli omkring 200 kvadratmeter. Att sanden samlats just där beror på att det finns ett område med uppstickande stenar.

Satellitbilder som visar hur udden förändrats.
Foto: Kalmar kommun
Satellitbilder som visar hur udden förändrats.

Effekten för Klapphuset är inte bra. Byggnaden, som är byggnadsminne sedan 1983, behöver en vattengenomströmning, dels för sin funktion och dels för sin hållbarhet.

Därför planeras nu ett större projekt där kommunen med hjälp av maskingrävare ska ge sig ut gräva bort sanden och lägga tillbaka den på badplatsen.

Det uppges ha tagit årtionden för sanden att bilda udden, och nu är det omkring 100 kubikmeter sand som måste flyttas.

Eftersom det är viktigt att vattnet inte grumlar sig, så är det tänkt att sanden ska skrapas tillbaka, ett arbete som kan ta några år i anspråk. Jobbet bör göras när vattnet ligger rätt och strömmarna är svaga.

Kommunen planerar också att varje höst lyfta upp sand från stranden så att den inte glider ut i vattnet.

Åtgärderna kommer inte att hindra sanden från att bilda en ny udde. Av naturliga skäl kommer strömmarna i sundet inte att upphöra med att föra ut sand från stranden.

Men bedömningen är att det kommer att bromsas ordentligt om man varje år lyfter upp sand på stranden. Det är under hösten, vintern och våren som havet rör sig mest.

Sanden från Kattrumpans badplats behöver lyftas upp på höstarna för att minska risken för att en ny udde bildas.
Foto: Fredrik Svensson
Sanden från Kattrumpans badplats behöver lyftas upp på höstarna för att minska risken för att en ny udde bildas.

Ska man på allvar stoppa sandflykten måste man bygga en invallning, men då skulle den också bli ett hinder för genomströmningen och troligen försämra badkvaliteten. Därför är det bättre att helt enkelt skyffla sand.