Klarar inte att undervisa i nuer - kritik från skolinspektionen

Kalmar Artikeln publicerades
Mats Linde är chef på utbildningsförvaltningen. Han får kritik av Skolinspektioneneftersom kommunen inte klarar av att leverera undervisning i alla språk som talas i Kalmar.
Foto: Amelia Rydeberg
Mats Linde är chef på utbildningsförvaltningen. Han får kritik av Skolinspektioneneftersom kommunen inte klarar av att leverera undervisning i alla språk som talas i Kalmar.

Kalmar kommun får kritik från Skolinspektionen eftersom man inte klarar av att ha studiehandledning och undervisning för all modersmålsundervisning. Sådan saknas i språket nuer, som talas i Sydsudan, luganda som talas i Uganda samt litauiska.

Om det finns minst fem barn som talar ett annat främmande språk är kommunen skyldig att ordna modersmålsundervisning i det språket och handledning. I Kalmar kommun hanterar utbildningsförvaltningen ett 40-tal språk.

Vid Skolinspektionens inspektion i december riktades anmärkning mot undervisningen i nuer, luganda och litauiska.

Men även undervisningen i spanska, uzbekiska och finska fick kritik. Finska är ett erkänt minoritetsspråk i Sverige och har därmed större rättigheter än andra främmande språk.

Utbildningsnämnden har nu lovat Skolinspektionen utökade ansträngningar för att rätta till bristerna.

– Det är mycket svårt att hitta lämpliga lärare till alla språk, säger förvaltningschefen Mats Linde. Vi kommer alltid att missa något, men vi gör vårt bästa för att alla ska få den undervisning de har rätt till.

– Problemet är detsamma i alla kommuner i landet, säger Lasse Johansson (S), utbildningsnämndens ordförande. Man arbetar nu med en lösning med fjärrundervisning, där en lärare kan undervisa elever på flera olika plaster i landet. Det känns som en lösning för de språk som inte talas av så många.

De som anställs som modersmålslärare har inte samma utbildningskrav som andra inom skolans värld. De måste inte vara utbildade lärare.

Skolinspektionen gör en omfattande granskning av landets alla kommuner vart tredje år. Trots anmärkningarna är man i Kalmar nöjda med resultatet.

– När verksamheten genomlyses så här grundligt och det ändå inte kommer fram fler anmärkningar får man vara nöjd, säger Mats Linde.

Antalet barn som har rätt till modersmålsundervisning på sitt eget hemspråk har exploderat efter den stora mängd asylsökande som kommit till Sverige. Enligt beräkningar 2017 hade då 275 000 barn rätt till sådan undervisning.

Modersmålsundervisning ska erbjudas om det är elevens dagliga umgängesspråk och om elever har grundläggande kunskaper i språket.

Men det var bara 55 procent av dem som verkligen fick undervisning. Skolorna behöver bara ordna sådan undervisning om minst fem elever efterfrågar det och det går att hitta lärare. Undantaget är de fem erkända minoritetsspråken i Sverige: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Då räcker det med att en elev begär sådan undervisning.

Fakta

Nuer och Luganda

Nuer är ett afrikanskt folk från Sydsudan, det beräknas finnas omkring 1 miljon nuer. Inbördeskriget har gjort att många flytt. Ett litet fåtal är kristna.

Luganda, som också kallas ganda, är ett bantuspråk som talas av omkring 7 miljoner personer. Det är Ugandas näst största språk, efter engelska.

Visa mer...