Klartecken för campingstugor

Stensö Artikeln publicerades
Stensö camping får igenom sin detaljplan.
Foto: Eric Arenius
Stensö camping får igenom sin detaljplan.

Mark- och miljööverdomstolen tar inte upp fallet med detaljplanen för stugorna på Stensö.

Det innebär att Nordic Campings plan att söka om bygglov för stugor innan fallet avgjorts verkar ha varit en rätt satsning.

Nordic Camping som har arrendet för Stensö camping vill bygga 90 stugor i det natursköna området i södra Kalmar.

Det har en granne klagat på. Han har gått hela vägen till mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans. Han menar att planen inte tar hänsyn till allmänhetens tillgänglighet eller strandskyddet.

Redan innan fallet var avgjort ansökte Nordic Camping om bygglov för 20 vinterbonade tvårumsstugor, i syfte att snabba på processen och vara ett steg före när beskedet från rätten kom.

Det har det nu gjort. Mark- och miljööverdomstolen ser ingen anledning till att ta upp fallet. Beslutet kan inte överklagas,