Klimatgardiner sprider vantrivsel – hindrar utsikt och släpper in solsken

Linnéuniversitetet Artikeln publicerades

Huvudskyddsombudet på Linnéuniversitetet i Kalmar kallar klimatgardinerna i ett av de nybyggda husen för ett arbetsmiljöproblem och kräver åtgärder.

Klimatgardinerna på hus Vita vid Linnéuniversitetet är ett arbetsmiljöproblem enligt huvudskyddsombudet.
Foto: Anton Hansson
Klimatgardinerna på hus Vita vid Linnéuniversitetet är ett arbetsmiljöproblem enligt huvudskyddsombudet.

I hus Vita vid Linnéuniversitetet i Kalmar har det sedan inflyttningen varit problem med klimatgardiner som mer eller mindre ständigt är nedfällda.

Problemet är så stort att huvudskyddsombudet Per Bjellert har gjort en begäran om arbetsmiljöåtgärd annars kommer han att ta ärendet vidare till Arbetsmiljöverket.

– Det gör att arbetstagarnas möjlighet till dagsljus och utblick begränsas vilket sprider vantrivsel och irritation, skriver huvudskyddsombudet i en framställan till de ansvariga för byggnationen.

– Många klagomål har inkommit till såväl arbetsgivaren som skyddsorganisationen men ingen tillfredsställande lösning har presenterats.

Enligt Bjellert är arbetsgivaren väl medveten om problemet: ”Gardinerna som levererats till hus Vita stämmer inte överens med beställningen och tydligen pågår en diskussion mellan arbetsgivaren, leverantören och hyresvärden kring detta”.

”I hus Vita är det akut.”

Till skillnad från de andra husen som har perforerade klimatgardiner, är gardinerna i hus Vita heltäckande.

– Problemet med begränsad tillgång till dagsljus och utblick är alltså stort i samtliga byggnader på universitetsområdet på grund av dunkla rum och försämrad utblick, men i hus Vita är det akut, skriver Per Bjellert.

Gardinerna går inte att ställa in så att de går ner till hälften, antingen är de nere eller uppe. Och enligt Bjellert går de ofta ner ”i onödan, det vill säga för minsta solstrimma”.

Dessutom är de enligt uppgift inte särskilt bra på det som de är tänkta att göra – stänga ute solen: ”Trots känslan av isolering och tappad kontakt med världen utanför förmår inte klimatgardinerna stänga ut solens bländande effekt i ögon och dataskärmar”.

I framställan hänvisas till föreskrifter för arbetsplatsens utformning: ”9 § Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt finnas tillfredsställande dagsljus och möjlighet till utblick.”

– Detta är helt satt ur spel i Hus Vita och har varit så sedan inflyttningen i höstas. Jag begär att arbetsgivaren skyndsamt löser detta, avslutar Per Bjellert, huvudskyddsombud vid Linnéuniversitetet i Kalmar, sin framställan.