Kommunen tar strid för bygge vid stadsvall

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Bygget vid Bastionen är för tillfället stoppat.
Foto: Karin Asmundsson
Bygget vid Bastionen är för tillfället stoppat.

Nej, de nya scenbyggnaderna vid Bastionen kommer inte att påverka den kulturhistoriska miljön på stadsvallen från 1600-talet. Det menar Kalmar kommun.

Efter att en granne i flera led överklagat de två scenbyggnaderna vid Bastionen, kom mark- och miljödomstolen fram till att bygget ska stoppas under tiden det utreds.

Domstolen höll med grannen om att det är ett ingrepp på ett kulturskyddat område, en befästningsvall från tiden när Kvarnholmen anlades på 1600-talet.

Därför sa man ja till grannens yrkan om inhibition.

Kalmar kommun har nu yttrat sig i frågan, och de motsätter sig grannens yrkanden att de två byggnaderna inte ska byggas.

Kommunen menar att deras egen bygglovsprövning visar att det finns stöd för att bygga på platsen. Att grannen inte fick yttra sig beror enligt kommunen på att det inte finns något som avviker från detaljplanen.

Byggnaderna bedöms av kommunen inte påverka de kulturhistoriska värdena, och byggnaderna blir mindre än vallen. Dessutom finns det en gräsyta emellan.