Kommunstyrelsen avslår nybygge i kvarteret Löjan

Kalmar Artikeln publicerades
Den illustration som inkom med ansökan om planbesked.
Den illustration som inkom med ansökan om planbesked.

Nu avslår kommunstyrelsens planutskott den inkomna ansökan om att bygga två fristående 2 1/2-planshus på kvarteret Löjan i centrala Kalmar. Detta med hänsyn till risken att påverka områdets kulturhistoriska värden på ett negativt sätt.

Kvarteret Löjan, som tillhör Malmen i Kalmar, byggdes under 1900-talets första tredjedel och det befintliga huset är byggt i klassicistisk stil.

1992 gjordes en ändring av detaljplanen för den aktuella fastigheten där det medges att ytterligare en byggnad får uppföras och då yttrade sig både Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i frågan och godkände senare densamma. Men att ändra fastigheten ytterligare anses vara ett för stort ingrepp i den värdefulla kulturmiljön.

I ett brev från Kulturmiljöenheten på Kalmar läns museum går att läsa att ”karakteristiskt för området är även de stora, luftiga tomterna med mycket grönska och endast ett bostadshus på varje tomt. Även om vissa förändringar skett som inneburit avsteg från det ursprungliga konsekvent genomförda planmönstret har området och kvarteret Löjan ändå i huvudsak bibehållit sin ursprungliga karaktär”.

Här syns en karta över vart kvarteret Löjan ligger. Nästan granne med Fredriksskans.
Här syns en karta över vart kvarteret Löjan ligger. Nästan granne med Fredriksskans.