Konstgjord sjö ska rädda Värnanäs under torkan

Värnanäs Artikeln publicerades
Lennart Östersten på Värnanäs gods får anlägga en damm på 40 000 kvadratmeter för att klara behovet av vatten under torrsomrar.
Foto: Karin Asmundsson
Lennart Östersten på Värnanäs gods får anlägga en damm på 40 000 kvadratmeter för att klara behovet av vatten under torrsomrar.

Värnanäs gods söder om Kalmar får tillstånd att anlägga en konstgjord sjö på 40 000 kvadratmeter på egendomen. Syftet är att klara nya tuffa torrår.

– Under torråret 2018 minskade våra skördar med 30 procent på grund av torkan, berättar ägaren Lennart Östersten. Vi gick back en miljon på potatisen och en halv miljon på lök.

– För första gången på 18 år gjorde företaget en förlust. Och orsaken var bristen på vatten.

Nu har Mark- och miljödomstolen godkänt att det anläggs en 4 hektar stor vattendamm, med en kapacitet på 100 000-120 000 kubikmeter vatten på markerna.

Med den storleken kommer anläggningen att få karaktären av en konstgjord sjö och stora insatser görs också för att den ska bli en uppskattad del i kulturmiljön.

Även Kalmar kommun har godkänt projektet.

På Värnanäs omfattande marker finns flera områden som hyllas för stora naturvärden.
Foto: Karin Asmundsson
På Värnanäs omfattande marker finns flera områden som hyllas för stora naturvärden.

Värnanäs gods är en av de största egendomarna i Småland. Den är på totalt 2550 hektar. När Lennart Östersten, idag 82 år, köpte godset 1993 stod det på konkursens brant. Han har därefter investerat mer än 130 miljoner i egendomen.

Jordbruksbevattning har utförts på Värnanäs i snart 70 år. Den så kallade Stora skifteskanalen går att spåra tillbaka till 1802. I den kanalen finns ett antal anläggningar som används för att ta ut vatten, men de räcker inte till.

Ett av skälen till att domstolen är positiv till anläggningen är, som man konstaterar i beslutet, att klimatprognoserna talar för att det kommer att bli vanligare med torka och extremår.

”Det är något jordbruket behöver förbereda sig på för att kunna fortsätta producera mat till en växande befolkning.”

Dammen/sjön placeras så att den passar in i miljön. Förhoppningen är att vattenspegeln ytterligare kommer att öka de estetiska värdena för platsen och den planerade utformningen gör att de anlagda vallarna inte bör störa utsikten, skriver domstolen i beslutet.

Men ser också att vattensamlingen blir en biotop för fåglar och groddjur och att det förbättrade upptaget av näringsämnen hos grödorna är positivt eftersom näringsläckaget till Östersjön minskar.

Anläggningen placeras i närheten av ett promenadstråk som används flitigt av boende i området. Mark- och miljödomstolen menar att naturupplevelsen inte kommer att försämras. På de högst belägna punkterna placeras dessutom sittplatser och det blir utsiktspunkter.

Domstolen medger att det kan bli några negativa konsekvenser för naturupplevelsen. Men de positiva konsekvenserna av verksamheten väger tyngre än de mycket små negativa konsekvenserna. Sammantaget är åtgärden övervägande bra för miljön och bidrar till att jordbruksverksamheten kan fortsätta på ett hållbart sätt, skrivs i beslutet.