Konsult: ”Kalmar saknar en vision”

Kalmar Artikeln publicerades
Kollektivtrafiken är central för Kalmar, menar konsultfirman Sweco, som i juni fick uppdraget att utreda en flytt av Kalmars centralstation.
Foto: Ulrika Bergström
Kollektivtrafiken är central för Kalmar, menar konsultfirman Sweco, som i juni fick uppdraget att utreda en flytt av Kalmars centralstation.

Kalmar saknar en vision för det framtida resandet. Men löser man det kan ostkanten ligga bra till för att färdas med stjärnfart in i framtiden, menar konsultfirman Sweco i sin analys. Men då måste politikerna agera nu.

I november var Sweco inbjudna till kommunfullmäktige för att prata om ”hållbar mobilitet”.

Bakom det lite mossiga uttrycket visade det sig att föredraget handlade om det vi läst i framtidsspanande serietidningar sedan 1950-talet: Att vi inom tio års tid väntas få se förarlösa lastbilar till och med utan förarhytt, och att våra varor levereras med gigantiska drönare. Inom femton år väntas vi själva kunna åka taxi med stora drönare.

Allt detta är egentligen bra nyheter för en plats som Kalmar, menade Henrik Andersson från Sweco.

Henrik Andersson pratade inför kommunfullmäktige.
Foto: Eric Arenius
Henrik Andersson pratade inför kommunfullmäktige.

Han jämförde oss med Norrland, så glest är det. Men samtidigt är Kalmar en plats med fina värden, så om staden lyckas förvalta framtiden så kommer digitaliseringen att gynna Kalmar.

– Ni har hanterbara utmaningar. Om ni agerar i dag kan ni hantera dem. Men det saknas en vision, menade Andersson.

Andersson pratade mycket om cykelns och kollektivtrafikens betydelse. I Kalmar är inte heller avstånden så långa. Medelpendlaren åker sex till åtta kilometer till jobbet. 60 procent av befolkningen har under fem kilometer till jobbet.

Trots detta, bilen kommer att ha en fortsatt stark betydelse i Kalmar i framtiden. Och digitaliseringen är inte hela frälsningen, även om Andersson slår fast att den kommer att förändra världen lika mycket som ångmaskinen eller bilmotorn.

Henrik Anderssons bedömning är att två eller tre av tio resor kan ersättas med digitalisering. Men även om vi reser mindre så blir vi fler invånare.

– Behovet av fysiska möten försvinner inte. Resandet kommer att öka även om vi kommunicerar digitalt. Bilen kommer att spela en fortsatt stor roll. Digitaliseringen kommer att ersätta några resor, men samtidigt bidra till fler.

Kalmar kan inte heller förlita sig på bara cyklar och kollektivtrafik; vi transporterar till exempel fler varor i framtiden. Sista biten från leveransstället till hemmahuset kommer alltid att finnas.

Det finns också geografiska utmaningar. Kalmar är mycket stad och land. Men det behöver inte vara en motsättning, menar Andersson. De små orterna behöver staden, och landet kan ge staden mervärden.

Kalmar har 200 till 250 jämförbara städer i Europa, och om staden lägger manken till så kan man gå före många, menar Sweco.

Kalmar behöver förändra trafikstrukturen. Men så här kommer det nog inte bli. Bilden är på Kalmar brandkår i kortege till den nya brandstationen.
Foto: Tomas Löwemo
Kalmar behöver förändra trafikstrukturen. Men så här kommer det nog inte bli. Bilden är på Kalmar brandkår i kortege till den nya brandstationen.

Råden till Kalmar, är förutom att satsa på cykling, att planera för tillväxt och jobba med en ökad attraktivitet.

Föredraget om hållbara transporter genererade en del frågor från fullmäktige.

Lasse Johansson (S) undrade kring folkets svar att var tredje kan tänka sig att ställa bilen. Vad är ett fullgott alternativ? undrade han.

– Många med två bilar kan avyttra den ena och förlita sig på kollektivtrafiken.

Max Troendlé (MP) var och fiskade efter om det går att ordna en park and ride i Kalmar.

Nja, menade Andersson.

– Det är dyrt och svårt att rigga för Kalmar. Men det går fort fram. Det som inte gick igår kan gå imorgon.

Annika Carlsson Wistedt (L) var något orolig för om det ska bli än mer utanförskap för de som i dag är i utkanten. Hur kan man lösa det?

– Jo, för äldre är det en risk att det skapas ett utanförskap, menade Henrik Andersson.