Köpet av Attefallshusen kan vara lagbrott

Kalmar Artikeln publicerades
De fem Attefallshusen har stått på sågverksplanen i Tvärskog sedan 2016. Nu ser det ut som att Kalmars kommunledning medvetet bröt mot lagen vid köpet.
Foto: Jean—Pierre Valpiani
De fem Attefallshusen har stått på sågverksplanen i Tvärskog sedan 2016. Nu ser det ut som att Kalmars kommunledning medvetet bröt mot lagen vid köpet.

Trots att så kallad direktupphandling, utan anbud, bara var tillåten för belopp upp till 534 890 år 2016, beslutade högsta kommunledningen att köpa de fem Attefallshusen direkt av nye ägaren till sågen i Tvärskog för mångdubbla beloppet hösten 2016.

Vår tidning har tidigare i veckan kunnat avslöja att Kalmar kommun förlorar en miljon kronor på de fem små husen, som nu sålts utan att någonsin ha kommit i bruk.

Nu visar det sig också att inköpet av husen skedde i kraftig strid med det reglemente som kommunen själv beslutat och den av riksdagen stiftade Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Anette Andersson, kommundirektören som var med vid inköpet och har sitt namn på protokollet om direktupphandling förklarar att det var en speciell situation och att man var medvetna om att gällande lagstiftning inte följdes.

Kommundirektör Anette Andersson.
Kommundirektör Anette Andersson.

– Det var i det läget då mycket stora mängder flyktingar skulle placeras i kommunerna. Det var en krissituation och panik. Här kände vi att det fanns en liten möjlighet att bättra på läget.

Men var det verkligen sådan panik? De fem husen användes ju aldrig och det verkar som om man klarade situationen ändå?

– Jo, visserligen. Men det var inte de stämningar som fanns när beslutet fattades.

Tycker du att kommunala reglementen kan användas ibland men struntas i när man känner för det?

– Nej, naturligtvis inte. Vi var medvetna om att vi inte höll oss helt och hållet till lagstiftningen men vi gjorde det med bakgrund av det läge som vi kände fanns då. Det var ett krisläge.

Inblandad i inköpet från tjänstemannasidan var också serviceförvaltningens chef Benny Wennberg, som skrev under protokollet. Exploateringschefen Pär Svanfeldt och chefen för kommunbolagen Ola Johansson, deltog också i förhandlingarna, enligt uppgift till vår tidning.

Benny Wennberg, förvaltningschef serviceförvaltningen.
Foto: Karin Asmundsson
Benny Wennberg, förvaltningschef serviceförvaltningen.

Benny Wennberg förklarar hur det gick till:

– Kommunledningskontoret gjorde en utredning över hur vi snabbt kunde få fram bostäder. Vi tittade bland annat på ett projekt i Östersund. Detta slutade med att vi gjorde en direktupphandling som gick till Andrewex Tvärskog Timber AB som hade både lägsta pris och kortaste leveranstid. Det är lätt att glömma den "panik" som upplevdes vid tiden för dessa åtgärder.

Redan vid tiden för köpet var man väl medveten om att det skedde i strid mot gällande regler. I Upphandlingsprotokollet finns en lång motivering:

Kalmar kommun har svårt att uppfylla sitt åtagande angående mottagande av nyanlända via anvisning enligt den tidigare tidsplanen. Det mottagande som enligt plan skulle ha skett i april och maj framflyttas till efterkommande månader. Detta medför ett större mottagande under senare delen av hösten. För att klara av detta bedömer Länsstyrelsen att Kalmar kommun behöver fortsätta och utvidga de åtgärder som man redan idag arbetar med. Det sitter fortfarande ett stort antal personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningar, inte minst i Kalmar län, som är i behov av bostäder för att kunna påbörja sin etablering. Mottagandet av nyanlända är sedan 1 mars i år reglerat enligt lag. Kommande år beräknas kommuntalen för anvisade personer att stiga ytterligare, vilket innebär att det stora behov av bostäder som råder idag inte kommer att minska.Enligt Arbetsförmedlingen kommer det med stor sannolikhet främst att vara ensamhushåll som kommer att anvisas under hösten.”

Kommunrådet Ingemar Einarsson berättade i vår tidning i veckan att köpet också sågs som ett bra sätt att hjälpa det polska företaget Andrewex, som köpt den krisdrabbade sågen i Tvärskog, att lansera sina prefabricerade hus på den svenska marknaden.

Var det i själva verket så att köpet av de fem husen i första hand var ett sätt att stötta det polska företaget?

– Den delen känner jag överhuvudtaget inte till. Jag kan bara svara för min egen del och det var inga överväganden som gjordes i de diskussioner där jag deltog, säger Anette Andersson.

När flyktingkrisen var som allra mest akut, även om den inte nått till kommunerna, i december 2015 fick Kalmar ett erbjudande från byggföretaget NCC om att överta 60 fabriksnya bostadsmoduler att använda just till flyktingmottagande.

I det fallet sade emellertid det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem nej tack.

Bibbi Johansson, dåvarande chefen för Kalmarhem, tackade nej eftersom hon ansåg att ett köp bröt mot lagen.
Foto: Anders Johansson
Bibbi Johansson, dåvarande chefen för Kalmarhem, tackade nej eftersom hon ansåg att ett köp bröt mot lagen.

Dåvarande chefen för Kalmarhem, Bibbi Johansson, motiverade beslutet.

– I ett sånt här fall måste vi först göra en upphandling. Gör vi inte det bryter vi mot lagen.

Läs mer

Flyktingby planeras i Påryd

Många åsikter om planerade boendet

Ny ansökan för flyktingby

Ger upp planer på flyktingby

Stort intresse för Attefallshusen