Kostnaden för assistansersättningar har skenat

Kalmar Artikeln publicerades
Flera stora manifestationer har hållits när det lagts fram förslag om att minska de stora kostnadsökningarna inom assistansområdet.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Flera stora manifestationer har hållits när det lagts fram förslag om att minska de stora kostnadsökningarna inom assistansområdet.

Kostnaderna för assistansersättning har skenat på några få år. Insatserna kostnadsberäknas nu till 30 miljarder kronor om året. Det är mer än hela polisväsendet.

För 15 år sedan var kostnaden för assistansersättning i Sverige på ungefär samma nivå som i våra grannländer. Nu är kostnaden dubbelt så hög och fyra gånger högre än i genomsnitt i EU.

Effekterna syns också på kommunal nivå. Socialförvaltningen i Kalmar gick 2018 back med rekordstora 20 miljoner. En av förklaringarna var de ökade kostnaderna i samband med förändringar av bedömningar av personlig assistans.

När regeringen krävde hårdare bedömningar av Försäkringskassan minskade antalet personer som beviljades statligt stöd från 16 000 till 14 500. Men kostnaden minskade inte. Förklaringen är att de som fick ett positivt beslut också fick mer timmar.

I genomsnitt kostar varje brukare omkring två miljoner kronor om året.

Flera av assistansföretagen är mycket stora. Humana, som tog över assistansen när Kalmar kommun valde att privatisera verksamheten, har en omsättning på 2,6 miljarder och gjorde förra året en vinst på 146 miljoner kronor. Huvudägare är riskkapitalbolaget Impilo.

Det finns två huvudansvariga för personlig assistans, som är en del av LSS-rättigheterna. Försäkringskassan gör bedömningen om en person har rätt till stöd och i så fall hur många timmar. Hamnar bedömningen på färre än 20 timmar är det kommunernas socialtjänst som har ansvaret. Om det bedöms finnas behov av flera betalar Försäkringskassan den del som överstiger 20 timmar.

Assistansersättningen är bara en del av den rättighetslagstiftning som sammanfattas i LSS. Totalt ingår 10 olika insatser, som boende i familjehem, bostad med särskild service och avlösarservice.

Hela LSS-kostnaden har för kommunerna kostnadsberäknats till 50 miljarder kronor. Tillsammans med den statliga ersättningen för personlig assistans uppgår kostnaden till sammanlagt cirka 80 miljarder.