Kriminalvården rekryterar stort i Kalmar

Kalmar Artikeln publicerades
Kriminalvården gör många transporter varje dag, och fler blir det när man tar över uppgifter från polisen.
Foto:Niclas Sandberg
Kriminalvården gör många transporter varje dag, och fler blir det när man tar över uppgifter från polisen.

Runt 20 kriminalvårdare som ska ta hand om transporter ska anställas i Kalmar. ”Man får jobba med människor och det är omväxlande”, säger Anders Christensson.

Han är inrikestransportchef i region Sydöst.

I dag arbetar tolv personer med transporter i Kalmar.

– Det är en rejäl förstärkning. I dag kör vi planerade transporter dagtid, men inte nattetid.

Dessutom kom det en ny lag 1 april 2017. Den innebär att Kriminalvården har tagit över ett stort antal transporter av frihetsberövade från polisen, och att andra myndigheter i många fall ska vända sig direkt till Kriminalvården för att beställa transporter. Kriminalvården ska transportera personer som är frihetsberövade och under uppsikt på till exempel en institution, ett förvar eller vårdinrättning.

De beställande myndigheterna utöver polisen är statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och landstingen.

– Det är en dygnet runt-verksamhet. Ofta är tre som arbetar tillsammans, för att den som ska transporteras ska komma fram säkert och i bra skick. Och ska man ha bra schema går det åt personal, säger Anders Christensson

Rekryteringen har precis startat.

– Tidigare har det varit ganska lätt att rekrytera på de flesta orter, men det beror på hur arbetsmarknaden ser ut. Vi brukar ha ganska många sökande, men vi har höga krav, det är ganska mycket som krävs. Man ska ha en human människosyn och en tro på att människor kan förändras till det bättre, ett stort säkerhetstänk, god förmåga att hantera komplexa situationer och god samarbetsförmåga!

De formella kraven på den som vill bli kriminalvårdare och arbeta med transporter är körkort och gymnasiekompetens. Sedan får man internutbildning.

Under 2016 hanterade Kriminalvården drygt 16 000 klienter varje dag. Dessutom transporterade Kriminalvården ungefär 76 000 intagna och andra klienter. Av dessa transporterades knappt 4 000 klienter till utlandet.