Kris lägger ner i Kalmar

Kalmar Artikeln publicerades
Kris, Kriminellas Revansch i samhället, plockar ner skylten i Kalmar.
Foto: Tomas Nyberg
Kris, Kriminellas Revansch i samhället, plockar ner skylten i Kalmar.

Kris, Kriminellas revansch i samhället, lägger ner sin verksamhet i Kalmar. Det är ett år sedan föreningen nystartade, men bristen på stöd och engagemang från myndigheterna gör att man nu väljer att lägga föreningen vilande, säger sekreteraren Bernt Olausson.

– Det är synd, vi behövs verkligen, men eftersom det i flera månader inte varit någon verksamhet tycker vi det är lika bra att lägga ner. Men namnet finns kvar och när det kommer några nya eldsjälar är det bara att köra igång igen.

Föreningen har saknat lokal och det har varit en av orsakerna till svårigheterna, säger Bernt Olausson. Viss hjälp har man fått från Kalmar kommun, men det har inte blivit något napp bland fastighetsägarna.

Kris i Kalmar sprack för tre år sedan, då ett antal drivande personer i föreningen bildade en egen organisation, Concept Delectus. De arbetar på liknande sätt som Kris, men skillnaden ligger i synen på droger som används i medicinskt syfte. Kris säger nej till alla droger, även i medicinsk form, som metadon. Concept Delectus accepterar att medlemmarna använder så kallad substitutmedicin, utskriven av läkare.

Concept Delectus har funnits i lokaler på Storgatan men håller nu på att flytta till Dahléngatan. Niclas Kronqvist är verksamhetsansvarig och han var en av de ledande i föreningen redan när man ingick i riksorganisationen Kris.

Nu är Kalmarföreningen självständig och en liknande verksamhet har startat i Laholm.

Föreningen har också ett stödboende med flera egna lägenheter. Där kan den som kommer ut från fängelse eller behandlingshem bo tillsammans med andra i föreningen och så småningom slussas ut i arbetslivet.

Det finns också ett etablerat samarbete med arbetsgivare, där många väljer att göra sin praktik innan steget ut i arbetslivet.

– Vår verksamhet pågår för fullt och vi har ständigt 5-6 personer i utslussningboendet, säger Niklas Kronqvist. Vi tror mycket på flytten till Dahléngatan, som kommer att ge oss nya möjligheter.

P4 Kalmar var först med att berätta att Kris lägger ner.