Kritik för bemötande av misshandlad kvinna

Kalmar Artikeln publicerades

Den misshandlade kvinnan fick råd att ta in på hotell under helgen. Nu får socialnämnden i Kalmar kritik för hur kvinnan bemöttes.

En sjuksköterska vid akutmottagningen kontaktade socialtjänsten med anledning av att en kvinna som sökte vård hade blivit misshandlad i hemmet av sin sambo.

Socialsekreteraren hänvisade kvinnan att själv ta in på hotell under helgen eftersom det fanns en fortsatt hotbild.

Sjuksköterskan tyckte inte att socialsekreteraren tog det ansvar socialtjänsten ska göra, och anmälde detta till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Nu har Ivo utrett händelsen, och skriver nämnden har brustit i att säkerställa att kvinnan fick stöd och hjälp i enlighet med socialtjänstlagen.

Ivo påpekar att det är socialnämndens ansvar att säkerställa att den som varit utsatt för brott får stöd och uppmärksammad nämnden m vikten att följa vad som stadgas i Socialstyrelsens föreskrifter.

Enligt Socialstyrelsen ska socialnämnden vid behov erbjud våldsutsatta vuxna stöd och hjälp i form av lämpligt tillfälligt boende som motsvarar den utsattas behov av hjälp.

Ett hotell eller vandrarhem är inte att betrakta som lämpligt boende för personer i kris, skriver Ivo.

Sjuksköterskan uppfattade att socialsekreteraren uppmanade henne att kontakta kvinnojouren för att få hjälp med bostad. Där står ord mot ord. Nämnden uppger att socialsekreteraren informerat om att kvinnojouren inte kunde nås.

Eftersom nämnden skrivit att riktlinjer och rutiner inom området våld i nära relationer ska uppdateras och revideras under 2018 har Ivo inga krav på redovisning av åtgärder.