Krusenstiernska ska värnas

Kalmar Artikeln publicerades

Krusenstiernska gården är unik, och ett viktigt kulturarv att förvalta. På sikt ska Kalmar kommun tillföra resurser, under förutsättning att man kommer överens om hur trädgården ska användas.

Hur mycket pengar det handlar om har kommunstyrelsen inte tagit ställning till.

– Det är jättebra med ett långsiktigt grepp, men det kommer att kräva mycket jobb, sa KD;s Christopher Dywik.

– En pärla som måste fortsätta att förvaltas, sa Christina Fosnes M).

– Grundförutsättningen är att parken får nyttas, sa Johan Persson (S).

– Om vi säger att vi ska ta ansvar ingår ett ekonomiskt ansvar, sa Bertil Dahl.