Kunskapen om endometrios sägs vara god i Kalmar

Kalmar Artikeln publicerades

I oktober 2009 öppnades Sveriges första endometrioscentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala och idag finns det ännu ett centrum på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Det är dit patienter från Småland med svår endometrios remitteras.

Eftersom alla discipliner inte finns vid alla sjukhus i Sverige har tanken om endometrioscentrum omarbetats till endometriosteam, som finns på en handfull platser runt om i Sverige idag. Tanken med dessa team är att personalen ska kunna konsultera och vid behov remittera till ett endometrioscentrum.

På Kalmar länssjukhus startades ett endometriosteam 2014, men det prioriterades bort på grund av brist på pengar och intresse. Men för ett drygt år sedan startades det upp igen av bland andra specialistläkaren Mantre Öjersjö som jobbar på kvinnokliniken i Kalmar.

– Vi har kämpat länge och idag har vi ett aktivt team besående av gynekolog, kontaktsjuksköterska, fysioterapeut, kurator, dietist, uroterapeut, undersköterskor och barnmorskor från ungdomsmottagningen. Vårt team har regelbundna sammankomster och vi jobbar just nu med en endometriosskola för våra patienter, säger Mantre Öjersjö.

Länssjukhuset i Kalmar.
Foto: Anders Johansson
Länssjukhuset i Kalmar.

Hur tycker du att era kunskaper om endometrios är?

– Kunskaper om endometrios ingår i läkarutbildningen, men framförallt i den fortsatta specialutbildningen för oss gynläkare. Så den är god, säger hon.

Varför tror du att diagnosen ofta dröjer så pass många år trots att sjukdomen är så vanlig?

– Jag tror att det finns flera olika anledningar till det. Dels tror många kvinnor att det ska göra ont vid mens, så de härdar ut och söker hjälp sent. Sen när kvinnan söker vård kanske läkaren tänker att det är mensvärk. Om man inte gör en titthålsoperation så är det svårt att se förändringar och kunna konstatera endometrios. Med det sagt så behöver och ska inte alla genomgå en titthålsoperation, för det är inte helt riskfritt. En annan anledning kan vara att kvinnan i fråga inte har fått diagnosen, men att endometrios har misstänkts och att hon ändå fått hjälp. Statistiken visar ju enbart diagnosen.

– Man kan faktiskt ha endometrios utan att ha några direkta symptom. Ibland hittas sjukdomen under en helt annan operation, till exempel en blindtarmsoperation.

Vad tror du krävs för att korta ner tiden för diagnostisering?

– Det viktigaste är att lyssna på kvinnan och ta hennes besvär på allvar.