Låg utbildningsnivå i Kalmar län

Kalmar län Artikeln publicerades
Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Kalmar län är ett av länen i Sverige där lägst andel av befolkningen har en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre.

Enligt Statistiska centralbyråns, SCB, publikation hade 20 procent av Kalmar läns befolkning, i åldrarna 25-64 år, en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre år 2018. Län med lägre andel av högutbildad befolkning är Södermanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län, som alla ligger på 19 procent. Publikationen visar även att det är fler kvinnor än män i länet som har en högre utbildningsnivå.

Av kommunerna i länet är det Kalmar som har störst andel av befolkningen mellan 21 och 74 år som har en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre. Hultsfred är kommunen med lägst andel högutbildade, där siffran ligger på tio procent.

Enligt SCB:s publikation är andelen högutbildade högre i Sveriges läns residensstäder, än i övriga kommuner. I de mindre kommunerna är det vanligare att en större andel har en förgymnasial utbildning som högsta utbildning. Högst andel högutbildade i Sverige har Stockholm, med 33 procent av befolkningen.

– Att det är flest högutbildade i Stockholmsområdet beror bland annat på att det finns ett stort utbud av högre utbildningar och fler arbetsplatser som kräver en högre utbildning där. Det är också en ung befolkning som har en högre formell utbildningsnivå än äldre, säger Sinisa Sauli, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

I hela landet var det 23 procent av befolkningen, mellan 21 och 74 år, år 2018 som hade en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre.