Därför får läkaren behålla lyxvillan

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Tomas Löwemo

Läkaren får behålla villan, men ska betala tillbaka nästan två miljoner kronor till kvinnan. Det beslutar Kalmar tingsrätt. Kvinnan får stå för hälften av läkarens rättegångskostnader, 550 000 kronor.

Rätten menar att juristerna vittnat om att kvinnan var vid sina fulla sinnen när hon gav bort villan, men att det inte finns några bevis för att pengarna läkaren fick var en gåva.

Under tisdagen kom beslutet i tvisten mellan den äldre kvinnan som gav bort sin mångmiljonvilla i centrala Kalmar till en läkare.

Tingsrättens beslut är att läkaren ska betala tillbaka 120 014 euro samt 550 059 kronor till kvinnan.

I övrigt ska kvinnans yrkanden avslås, menar rätten.

Eftersom det är en tvist innebär det också att kvinnan får stå för hälften av läkarens rättegångskostnader, 550 000 kronor.

Kvinnan har med hjälp av sina släktingar förklarat att hon blivit vilseledd. Både vad gäller att ha gett bort villan och vad gäller pengarna som hämtades i Tyskland. Han drog nytta av hennes beroendeställning, menar kvinnan.

Läkaren å sin sida menar att hon var fullt kapabel att fatta egna beslut.

Under ett flertal rättegångsdagar i slutet av förra året har parterna fått lägga fram sina argument för rätten.

Rätten hade att ta ställning till om en gåva har getts på ett oskäligt sätt.

Att det finns ett gåvobrev är ostridigt, och rättens bedömning bygger då på vittnesmålet från de två juristerna som var med när gåvobrevet upprättades.

De vittnade om att hon var klar och redig, men hörde dåligt. Slutsatsen blir att det var hennes vilja.

Även om hon var beroende av läkaren, men enligt rätten finns det inget som tyder på att han utnyttjat sin ställning. Att han skrivit ut medicin är inte graverande, även om hon tidvis kanske fått mer medicin än hon behövde, eftersom det var sådana mediciner andra tidigare skrivit ut, menar rätten. Det finns inga bevis för att läkaren försökt isolera kvinnan från släktingarna, menar rätten.

Att hon flyttat går inte heller att säga mycket om, eftersom gåvobrevet inte säger att hon ska få bo kvar, däremot att fastigheten varken får belånas eller säljas när hon lever. Enligt gåvobrevet ville hon att villan skulle bli läkarmottagning.

Vad gäller pengarna som plockats ut i Tyskland (se sidoartikel) är det en annan femma.

Att de 400 000 kronor läkaren fick för att köpa nya gardiner, går det inte att styrka att de varit en gåva. Han ägde också fastigheten då.

Av de 40 000 euro i kontanter som också hämtades från Tyskland har bara 6 060 euro hittats, och de kommer kvinnan att få tillbaka.

Läkaren menar att han inte riktigt vet vad som hänt med pengarna, men 16 000 euro ska ha gått till att avlöna personal.

Läkaren kan inte styrka något av detta, inte ens identiteten på personalen, och rätten menar att han helt enkelt spenderat dem och därför ska betala tillbaka även de pengarna.

Samma sak gäller för de överförda 86 000 euro som enligt läkaren skulle bekosta en renovering av huset. Det kan inte sägas att de var en gåva, och ska därför betalas tillbaka.

Det gick också åt mer pengar när läkaren flyttade in, men enligt rätten kan det inte bevisas att läkaren fört över pengar till sina egna konton.

Däremot ska läkaren betala tillbaka de 150 000 kronor för fastighetens kostnader som kvinnan betalat fast han ägt villan.

Slutsatsen blir att läkaren får behålla fastigheten, men ska betala tillbaka 120 000 euro samt 550 000 kronor till kvinnan.

Han får själv stå för drygt hälften av sina rättegångskostnader, nästan 600 000 kronor.

Frågan framåt är om det också ska bli ett brottmål mot läkaren. Åklagare Thomas Hagman har inväntat domen.

Han kunde under tisdagen börja läsa, och kommer när han satt sig in i fallet att bestämma om åtal ska väckas mot läkaren.

– Jag vill läsa domen i lugn och ro innan jag bestämmer det, förklarar han.

Läs mer

Fakta

Detta har hänt

Januari En stämningsansökan mot mannen lämnas in till tingsrätten. Kvinnans gode man gör en polisanmälan om mutbrott. Utredningen leds först av åklagare på riksenheten för korruption, men lämnas över till åklagarkammaren i Kalmar när brottsrubriceringen ändras. Landstinget beslutar att stoppa läkaren från att jobba med patienter på hälsocentralen där han är anställd. Landstinget gör en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO ska avgöra om läkaren har brutit mot patientsäkerhetslagen.

Mars IVO lägger ned sin utredning då den inte anser att omständigheterna "med tillräcklig styrka" visar att läkarens agerande har inneburit en risk för hans patienter.

Maj SVT avslöjar att primärvårdsdirektören inte känner till beslutet från IVO. Läkaren är fortfarande förbjuden att ha patientkontakt.

Juni När tingsrätten kallar till muntlig förberedelse dyker inte läkaren upp. Förhandlingen genomförs ändå och bakom stängda dörrar går de närvarande igenom detaljerna i tvistemålet.

Juli Barometern avslöjar att Läkaren har avslutat sin anställning hos landstinget. Enligt den ekonomiska uppgörelsen får han sin månadslön på 72 000 kronor under ytterligare sex månader, totalt 432 000 kronor.

November Huvudförhandlingen i tvistemålet inleds på Kalmar tingsrätt. Kvinnan kräver att få tillbaka sitt hus, sina ägodelar och sina pengar.

Visa mer...