Läkare som tog emot dyr gåva anmäld till IVO

Kalmar Artikeln publicerades

Den läkare som fått en dyr fastighet av en patient har skadat samhällets förtroende för läkarkåren och är en fara för patientsäkerheten. Det framgår av landstingets anmälan till IVO.

Inspektionen för vård och omsorg ska nu avgöra om distriktsläkaren har brutit mot patientsäkerhetslagen.

– Att som läkare ta emot en så stor gåva visar på ett bristande omdöme och det vi misstänker att han gjort påverkar förtroendet som samhället har till läkare, säger chefläkare Mattias Alvunger vid primärvårdsförvaltningen.

Läkaren har varit anställd av landstinget sedan 2013. Hösten 2015 fick han ta emot en fastighet värd åtskilliga miljoner från en kvinna i Kalmar.

– Vår utredning visar att det har funnits en vårdrelation när gåvan lämnats till läkaren.

Har det funnits risk för kvinnans säkerhet?

– Vi ser att det skulle kunna finnas ett beroendeförhållande som bryter mot de etiska regler som läkare måste hålla sig till, men i den läkemedelsbehandling som skett har det inte varit något anmärkningsvärt vad gäller läkemedel eller dosering.

Den anmälda läkaren tycker inte att han har gjort något fel. I anmälan till IVO finns delar av hans version.

Läkaren hävdar att han uppfattat sig som anhörig till kvinnan, som han lärde känna 2009 när han besökte Kalmar för sin utbildning till specialist i allmänmedicin.

Efter sin specialistutbildning i Norrbotten flyttade han ner till Kalmar våren 2013.

"Han säger att han inte på något sätt har uppfattat sig som behandlande läkare till kvinnan", skriver Mattias Alvunger i sin anmälan till IVO.

"Enligt läkaren hade kvinnan dessförinnan sagt att han skulle betrakta fastigheten som sin egen när han flyttade in."

Läkaren arbetar på en hälsocentral, men får inte ha med patienter att göra sedan arbetsgivaren blev uppmärksam på den dyra gåvan som han fått. Det var kvinnans släktingar som slog larm och det har lämnats in en stämningsansökan till tingsrätten för att få en rättslig prövning av läkarens agerande.

2009 fick läkaren en erinran från Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd och i augusti i fjol anmäldes han till IVO för överförskrivning av narkotiska läkemedel.

– Vi har inte beaktat det i anslutning till detta, säger Mattias Alvunger.

Bakgrund

Anmäld läkare

Läkaren flyttade till ett annat europeiskt land för att utbilda sig till läkare och var klar med studierna 2007.

"Den långa utbildningen här nere är nu slut! Är på väg hem för att underlätta i den stora läkarbristen", skrev han till Socialstyrelsen när han sökte om svensk legitimation.

Efter specialistutbildning på en vårdinrättning i Norrbotten fick han anställning som distriktsläkare av Kalmar läns landsting våren 2013.

Läkaren har tills vidare inte patientkontakter eller patientrelaterat arbete.

Visa mer...