Läkare vill gärna prata om alkoholstopp med sina patienter

Kalmar län Artikeln publicerades
Råden går isär om hur länge man bör vara alkoholfri inför en operation. Som längst anges två månader. Efteråt påverkas även läkningen av om personen dricker.
Foto: Lars Ottosson
Råden går isär om hur länge man bör vara alkoholfri inför en operation. Som längst anges två månader. Efteråt påverkas även läkningen av om personen dricker.

Snart ska alla som väntar på operation få veta hur viktigt det är att avstå från alkohol. De läkare vi talat med tycker att det är rätt väg att gå, men varnar också för risken med att se patienter som grupper istället för individer.

Hjärtläkaren Jörg Carlsson är positiv till att patienter får information om riskerna med att dricka alkohol inför en operation.

– Det gäller alla riskfaktorer som patienter kan jobba med inför ett ingrepp. Alkohol, rökning, snus, övervikt, fetma och droger är sådana faktorer.

Som läkare gör han alltid en individuell bedömning av riskerna.

– Jag gör en bedömning om hur angeläget det planerade ingreppet är. Vinsten med ingreppet måste överväga alla möjliga risker. Tippar risken över ska vi inte göra ingreppet för att inte skada patienten.

Hjärtläkaren Jörg Carlsson har stoppat planerade operationer för att patienten druckit för mycket alkohol.
Foto: Anders Johansson
Hjärtläkaren Jörg Carlsson har stoppat planerade operationer för att patienten druckit för mycket alkohol.

Det här betyder att patienter kan bli opererade trots att det finns riskfaktorer.

– Vid en höftplastik kan personen behöva morfin för att smärtan är så stor om inte operationen görs. Då får man jämföra med risken av försämrad sårläkning genom alkohol eller rökning.

Jörg Carlsson är lite oroad för att vården kan vara på väg bort från det här synsättet.

– Sjukvården ska inte behandla patienter som grupper utan som individer.

Ser du en risk att man sållar ut patienter?

– Ja, så klart.

Redan när rökstopp inför operation blev en fråga för tio år sedan var Jörg Carlsson skeptisk och lovade att fortsätta behandla ”rökare, feta och sådana som super”.

– Jag har inte ändrat min uppfattning där och anser att det är medicinskt-etiskt rätt så basalt att tänka så. Mantrat att inte få skada måste beakta skadan av icke-genomfört ingrepp. Jag väntar bara på dagen när fetma är en risk som måste åtgärdas innan operation. Samtidigt är lobbyn för feta större än rökarnas. De feta är alldeles för många så dem ska man inte bråka med. Det finns ett klart samband mellan social klass och rökning. Annars är det bara unga tjejer som inte har alla hästar hemma som börjar röka.

Alkohol gör att kroppen får sämre förmåga att hantera det trauma som en operation innebär.
Foto: MALIN HOELSTAD / SVD / TT SWEDEN
Alkohol gör att kroppen får sämre förmåga att hantera det trauma som en operation innebär.

Han skakar på huvudet åt att man till slut ska vara närmast renlevnadsmänniska för att få opereras.

– Jag önskar givetvis patienter som inte röker och max dricker ett glas vin per dag. Min poäng är att man ska titta från fall till fall. Det kan vara rökning, supandet eller fetma som gör att man individuellt säger nej, men inte kollektivt. Alla ska vara så lika i Sverige, oavsett om vi är det eller inte.

Beslutet att genomföra en operation eller inte tas tillsammans med patienten.

– Man kommer överens om en behandlingsstrategi, berättar och förankrar allt så att beslutet tas i samförstånd. Idag pratar vi om patienter som kunder.

Några gånger har Jörg Carlsson låtit bli att operera på grund av patientens drickande.

– Det har hänt att jag sagt nej till någon som vill ha en kranskärlsröntgen men dricker för mycket alkohol. Då sätter man in en stent, ett metallnät. Men det går inte om man inte tar sina läkemedel som ordinerat. Risken var att personen skulle få blodproppsbildning och en hjärtinfarkt efter ingreppet.

Innan han träffar en patient läser han på för att upptäcka risker som alkoholintag och rökning.

– Jag kollar på allt som finns innan jag ser en patient. Det kan synas på labbvärden och i så fall upplyser jag patienten om det. Riktigt alkoholmissbruk ger spår i sjukvården som höga levervärden. Visst finns risken att man kan missbedöma patienters alkoholintag, men efter många år som läkare har man en viss känsla för människor. Om någon säger att den inte dricker så utgår jag från att det är korrekt, om det inte är uppenbart ljug.

Läkaren Magnus Hellström framhåller vikten av att hålla sig i så god form som möjligt inför en operation, även om man har ont och svårt att gå.
Foto: Karl Nilsson
Läkaren Magnus Hellström framhåller vikten av att hålla sig i så god form som möjligt inför en operation, även om man har ont och svårt att gå.

Magnus Hellström är tf basenhetschef för ortopeden. Han tycker att planerna på ett alkoholstopp inför operationer är bra.

– Det är en del av patientsäkerhetsarbetet där vi lyfter på alla stenar för att identifiera och förebygga patientrelaterade riskfaktorer.

Redan idag informeras patienter om risken med alkohol.

– Det viktiga är att vi lyfter frågan och säger att det är en ökad risk för komplikationer om man dricker för mycket i samband med operationer och läkning. Kroppen blir nedsatt av alkoholkonsumtion. Om man är nykter, äter bra och motionerar inför en operation så klarar kroppen det bättre. Operationen är en enorm påfrestning och stress av kroppen. Det är bättre att vara i trim för att klara av det.

Magnus Hellström avråder patienter från att vila i väntan på operation.

– Det är bättre att träna så man behåller sin fysiska förmåga även om man har problem med ett knä.

Vad säger du om alkoholen?

– Att man ska minimera drickandet en månad innan och under läkningsförloppet. Patienten vet bäst när läkningen är klar, men det är inte när stygnen tas efter två veckor.

Han ser ingen poäng med att införa alkoholförbud som ändå inte kan kontrolleras.

– Jag är inte ute efter patientens livsstil. Jag är ute efter att min operation ska få bästa möjliga utfall. Jag lägger fram det så och har aldrig varit med om att någon tar illa vid sig.

Magnus Hellström har inte vägrat att operera någon på grund av personens alkoholintag.

– Jag har inte sagt nej enbart på grund av alkoholen, utan det har varit den totala riskbilden i så fall. Alkohol är en del av bilden och påverkar i vilket skick patienten är.

Han ser regionens planer på alkoholstopp vid operation som något mer för patienter än för läkare.

– För oss är det rätt så logiskt i patientsäkerhetsarbetet. Informationen riktar sig mer till allmänheten än till oss.