Lån på 100 miljoner väntas i höst

Kalmar Artikeln publicerades
Nya delen av Falkenbergsskolan börjar bli klar.
Foto: Eric Arenius
Nya delen av Falkenbergsskolan börjar bli klar.

Pengarna räcker inte till alla byggen. Under sommaren väntas kommunen låna upp 100 till 200 miljoner kronor. Lånen kommer då att glida upp mot en miljard.

– Jag har tittat på vår likviditetsplanering. Prognosen är att vi kommer att investera för 555 miljoner kronor i år. Jag har tittat på vår likviditetsplan. Till hösten kommer vi att få ta upp nya lån. Det handlar om 100 till 200 miljoner kronor, berättar ekonomidirektör Maria Björkman.

Det är mycket som byggs i Kalmar nu.

Djurängsskolan, en ny förskola i Läckeby, en ny förskola på Karlssons äng, en om- och tillbyggnad av Falkenbergsskolan, utbyggnad av fiber och bredband, fortsättning på reparationen av kajen i Systraströmmen och reparation av Kavaljersporten är några av de större investeringsprojekten som Maria Björkman nämner.

Kommundirektör Annette Andersson nämner även bryggprojekten i kommunen.

Fakta

Årets investeringar

Så här ser prognosen ut för årets investeringsutgift avseende de större projekten. Notera att det bara är vad de kommer att kosta i år, inte den totala investeringsutgiften för projekten.

Djurängsskolan, 68 000 000 kronor.

Läckeby, ny förskola vid Åbyskolan, 16 598 000 kronor.

Falkenbergsskolan, till och - ombyggnad, 16 223 000 kronor.

Vimpeltorpet, ny förskola området "Karlssons äng", 28 300 000 kronor.

Fiber - bredband, 20 000 000 kronor.

Befästningsverk, Kavaljersporten, 4 367 000 kronor.

Kajen Systraströmmen, 3 742 000 kronor.

Visa mer...

I april hade kommunen spenderat 134,6 miljoner kronor av de 586 miljoner som man räknat med.

Det man själv kan investera med egna medel är 350 miljoner kronor.

Eftersom en del projekt blivit försenade kommer kommunen inte att nå upp i de 586,3 man räknat med, utan det väntas nu landa på investeringar på 555,8 miljoner kronor under året.

I detta finns inte Kifab Arena med, eftersom den byggs av det kommunala bolaget. Det är ett annat konto, eftersom Kifab är en egen juridisk person.

Kommunen har redan lån på 825 miljoner kronor.

I höstas beslutade politikerna att höja upp gränsen för hur mycket kommunen får låna. Gränsen är nu 1 237 000 000 kronor. Kommunen kan alltså låna 412 miljoner kronor till innan ett nytt beslut fattas.

På tisdag är det planerat att fattas beslut om de nya lånen.

– Vi vill att ärendet tas nu, så att vi har allt klart i augusti.

Maria Björkman påpekar att Kalmar långt ifrån sämst i klassen, snarare tvärtom.

– Kommuninvest gör en rating, och vi är en av elva kommuner som har fått högsta betyget. Så vi ligger väldigt bra till.

Det finns stora projekt att hantera framöver, som en simhall och en ny ishall. Förutom de skolor som kanske behöver byggas. Tallhagsskolan är ett av de större projekten, men det hanteras av kommunala bolaget Kifab, och det diskuteras om man ska låta någon annan bygga simhallen och sedan hyra in sig.

Hur bedömer du det ekonomiska läget?

– 2019 ser ut att bli ett bra år.

2020?

– Vi kommer att påbörja budgetarbetet efter sommaren, säger Björkman.

Nyligen presenterades siffror som visar att det behövs 90 miljarder kronor i Sverige för att täcka upp för att fler äldre och fler yngre finns i landet. 80 000 personer behöver anställas för att ta hand om befolkningen.

Ser du några omvärldsfaktorer som kan skapa oro?

– Vi är, som alla andra, medvetna om befolkningsstrukturen. Men jag skulle säga att Kalmar ligger bättre till. Många kommuner gjorde underskott redan föregående år.