Landshövdingen har kallat till krismöte

Kalmar län Artikeln publicerades

Kalmars landshövding har kallat till ett extrainsatt möte med länsstyrelsens insynsråd. Riksdagsmannen Anders Åkesson (C) är en av dem som kommer att vara med för att höra landshövdingens förklaring till de avslöjanden som har gjorts av lokalmedia under senaste veckan.

Landshövdingen Tomas Carlzon har fått svara på frågor om svarta löner och policy vid anställningar.
Foto: Andreas Yngvesson
Landshövdingen Tomas Carlzon har fått svara på frågor om svarta löner och policy vid anställningar.

Anders Åkesson uppger att det var han som föreslog att landshövdingen kallade in insynsrådet.

– Jag föreslog det under en mejlkonversation med länsstyrelsens ledning i helgen. Det är lämpligt och känns rätt rimligt att vi får hela bilden. Den här grejen tar allt syre och därför vill jag få en samlad bild från hästens mun.

Vad vill du få veta?

– Media har rapporterat grej efter grej. Mitt ansvar i insynsrådet är att få veta landshövdingens syn på detta. Jag vill också veta: kommer det mer?

Hade ni ett liknande möte med förra landshövdingen (Stefan Carlsson)?

– Japp! Rådet tog initiativ till att få en uttömmande information. Jag är evigt tacksam att jag lever i ett land med kritiskt granskande media.

Anders Åkesson betonar hur viktigt det är att medborgarna kan lita på landshövdingen.

– Det är en förtroendefråga för staten, att statens arbete i Kalmar län respekteras. Då måste förtroendet för landshövdingen vara högt och det här påverkar förtroendet.