Länets broar klarar inte den nya tunga trafiken

Kalmar län Artikeln publicerades
Förslaget till den nya klassningen.
Foto: Trafikverket
Förslaget till den nya klassningen.

Nya tyngre lastbilar ska bidra till effektivare godstransporter. Men på flera av länets stora vägar är det stopp. Varken 25:an, 34:an eller E22 kommer att fullt ut klara de nya kraven. Då får lastbilarna ta en omväg.

– Broarna är det största hindret, konstaterar Mattias Holmqvist på Trafikverkets region Syd.

Successivt håller landets vägar på att få en ny bärighetsklass, BK4. De ska klara 74 ton tunga lastbilar, tio ton mer last än vad som mest godkänns i dagsläget.

Följden blir att det behöver köras färre lastbilar för att transportera lika mycket gods. Tester har gjorts med 32 meter långa lastbilar och studier som gjorts visar att det går åt uppemot 25 procent mindre bränsle per transporterat ton.

Skogsindustrin vill gärna köra på små vägar såväl som stora. Rundtimmer väger mycket, och industrin kan tjäna mycket på att få köra tyngre.
Foto: Henrik Björnsson
Skogsindustrin vill gärna köra på små vägar såväl som stora. Rundtimmer väger mycket, och industrin kan tjäna mycket på att få köra tyngre.

Exempelvis är det skogsindustrin, stålindustrin, anläggningsindustrin och även kemikalieindustrin som är behjälpta av detta. De kör tunga saker, och de kör mycket.

För att prioritera vilka vägar i Småland som ska få den nya BK4-klassningen har därför Trafikverket en löpande dialog med främst skogsindustrin.

Trafikverkets ambition är att i första skedet öppna ett vägnät som inte kräver några investeringar i vägar eller broar.

– Grundtanken och den långsiktiga visionen är att de vägar som idag har bärighetsklass BK1 ska få bärighetsklass BK4.

Men det kommer i ett första skede att bli problem på flera av de större vägarna.

Eftersom länets broar innebär sådana begränsningar har Trafikverket letat alternativa vägar som innebär mer eller mindre omvägar på mindre vägar.

Både E22 norr om Mönsterås bruk och 34:an mellan Ruda och Högsby är vita fläckar i det nya vägnätet.
Både E22 norr om Mönsterås bruk och 34:an mellan Ruda och Högsby är vita fläckar i det nya vägnätet.

Mattias Holmqvist nämner fyra problematiska platser:

– E22 norr om Mönsterås bruk, upp mot Påskallavik. Här kommer de tyngsta lastbilarna att tvingas ta vägen över Fliseryd.

– Verkebäcksbron söder om Västervik. Bron är i bra skick, men klarar inte de nya bärighetsklasserna.

Verkebäcksbron söder om infarten till Västervik klarar inte den tunga trafiken, som då får ta omvägen kring Ankarsrum.
Foto: Sven ström
Verkebäcksbron söder om infarten till Västervik klarar inte den tunga trafiken, som då får ta omvägen kring Ankarsrum.

– Riksväg 34 över Emån vid Högsby. Här klarar inte bron de tunga lastbilarna. De kommer därför att ta av västerut i Ruda och köra en skaplig omväg över Mjösebo.

– Riksväg 25 mellan Kalmar och Nybro. Nära Nybro finns två broar som inte håller måttet. Vill man köra till Nybro från Kalmar får man därför köra via Bäckebo.

Mellan Kalmar och Nybro kan inte de tunga transporterna ta sig utan att passera Bäckebo.
Mellan Kalmar och Nybro kan inte de tunga transporterna ta sig utan att passera Bäckebo.

Mattias Holmqvist konstaterar att det kommer att behövas investeringar. För det här är viktiga vägar.

– 25:an är en viktig väg och prioriterad. Den är det viktigt att börja med. Vi har en sexårig plan där vi prioriterar de viktigaste broarna i Region Syd.

Skogsindustrin, om de köper in tyngre lastbilar, kommer att blockeras rejält när de ska upp till sågen i Kisa. De kan varken köra raka spåret på E22 eller 34:an från Mönsterås bruk.

– Mönsterås är en viktig målpunkt för skogsindustrin.

Verkebäcksbron är ett bekymmer i särklass i Kalmar län. Den är stor och dyr. Och innan man bygger om den så måste man fundera på om E22 förbi Verkebäck ska ha samma sträckning som idag, förklarar Holmqvist.

– Ska E22 verkligen gå genom Verkebäck? Ska man flytta bron? Vi vill ju veta innan vi bygger en ny bro.

Den som vill köra tunga transporter till exempelvis Tvärskog kommer inte att lyckas. Om man tar en rejäl omväg från Kalmar ner till Torsås kommer man till Påryd, men inte längre.

Fakta

Bärighetsklasser

Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används för att gradera bärighet. Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser.

BK1

Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser.

BK4

Förslag att ett begränsat vägnät upplåts under sommaren 2018 för klassificeringen BK4 där max 74 tons bruttovikt gäller.

Visa mer...