Länets lantbrukare fick 148 miljoner under fredagen

Kalmar län Artikeln publicerades
Lantbruk med djur.
Foto: Louise Lennartsson/Blekinge Läns Tidning
Lantbruk med djur.

Under fredagen betalade länsstyrelsen ut 148 miljoner kronor till länets lantbrukare. Anledningen till ersättningarna är de olika insatser som lantbrukarna gör för miljön.

Det rör sig om ett jordbruksstöd - en miljöersättning, som har betalats ut. 50 procent av de 148 miljonerna som Kalmar läns lantbrukare fick ta del av under fredagen kommer från svenska staten, och den andra halvan är EU-pengar.

– Det är en ersättning för att de lägger ner en extra ansträngning på lantbruket, säger Magnus Holmgren, enhetschef på lantbruksenheten.

De 148 miljoner kronorna är den första av fyra delutbetalningar innan årsskiftet och totalt är det 650 miljoner kronor som ska betalas ut. Lantbrukare som gör insatser för miljön har rätt till ersättningen, och det kan exempelvis handla om minskat utsläpp, eller att de har bevarat odlingslandskapet.

– Det kan en insats i form av att de exempelvis har djur som kan beta av markerna. Det kan också vara insatsen ”minskat kväveläckage”, vilket innebär att man har en gröda som växer upp efter att man tröskat spannmålet. Det finns alltid lite kväve kvar i marken och det är meningen att grödan ska fånga upp det, förklarar Magnus Holmgren.

Lantbrukarna med jordbruksmark eller betesmark behöver årligen ansöka om ersättningen och stödet har funnits sedan 1995. Lantbrukarna får en summa pengar per hektar mark, vilket innebär att de större lantbruken ofta får mer pengar än de små. Vad som också spelar in är vilken klassning de fått på marken.

I år har lantbruksenhetens handläggare jobbat på högtryck, så 97 procent av de som sökt miljöersättning ska ha fått den under fredagen.

– De övriga tre procenten är i de flesta fall inte berättigade ersättning. De kanske exempelvis har för lite mark och vi betalar inte ut ersättning under 1000 kronor, säger Magnus Holmgren.

Länsstyrelse är den handläggande myndigheten, men det är Jordbruksverket i Jönköping som är den myndighet som betalar ut pengarna.

– I år har vi fått ut i princip alla pengar, vilket skiljer sig från tidigare år. Då har det varit svårare med handläggningen på grund av icke fungerande IT-system, så det har dröjt med de utbetalningarna.