Lång väntan ledde till cancer

Kalmar Artikeln publicerades

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancer utvecklats under väntan på operation.

Fallet gäller en 34-årig kvinna som utreddes på grund av mellanblödningar från underlivet. Utredningen visade godartade förändringar som orsak till blödningen.

Operation planerades men på grund av lång väntetid till operation dröjde det sex månader innan den kunde genomföras. När operationen skedde visade det sig att patienten utvecklat en cancer i livmodern.

En översyn av operationsväntetiden har skett och åtgärder vidtagits för att förkorta väntetiderna.