Lång väntan på nya skyltar

Norrgårdsgärdet Artikeln publicerades
På Gröndalsvägen har skyltarna varit borta sedan de kördes ner i april. 2 bilder
Foto:Lotta Zaar
På Gröndalsvägen har skyltarna varit borta sedan de kördes ner i april.

Hänvisningsskylten vid Gröndalsvägen kördes ned i april. Kommunen ger flera förklaringar till varför det inte har satts upp någon ny skylt.

Det var i början av april som skylten över Gröndalsvägen fick tas bort efter att den skadats av en lastbil. Stefan Larsson som är enhetschef för Trafik, markupplåtelse och evenemang, TME, säger att det borde ha satts upp en ny skylt.

– Jag tycker inte att den ska ligga nere så här länge. Men att sätta upp en helt ny portal och skyltar är ett stort jobb och vi vill inte störa trafiken under turistsäsongen.

– Att passa in nya fundament till portalen tar några dagar, beroende på vad leverantören säger.

Stefan Larsson förklarar att man inte haft tid utan prioriterat evenemangen i Kalmar som har tagit mycket resurser i anspråk.

– Det har varit trafikavstängningar vid både Kalmar stadsfest och Ironman.

Trafikteknikern Anders Stridarv menar att en ny skylt är på väg till Gröndalsvägen.

– Vi har bara inte fått den än.

Han har en förklaring till att skylten inte ersatts med en provisorisk skylt.

– Vägvisningen är en upprepning så där ansåg vi inte att det behövdes.

Den skylt på Erik Dahlbergs väg som kördes ner i mitten av augusti kan däremot få en provisorisk ersättning.

– Den är relativt viktig och visar vägen till sjukhuset och slottet så den kan få en tillfällig skyltning så länge. I så fall blir det ingen portal utan skyltar på båda sidor av vägen.

Stefan Larsson har ett par hänvisningsskyltar till som saknas i staden.

– Svanebergsrondellen har en skylt som sitter på fel ställe. Den ska flyttas längre ner mot Fölehagsvägen så att filerna visas i tid. Men det är ett garantijobb som entreprenören ska göra.

– Vid Fölehagsvägen flyttas skylten vid Bränslehuset som visar om man ska till Hansa city och E22:an eller in mot centrum. Stolpen är satt på ett bättre ställe och i rätt höjd, så där är det bara att hänga upp skylten.