Långa väntetider till fysiologiska kliniken

Kalmar Artikeln publicerades
Väntetiderna till den fysiologiska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar är långa.
Foto: Peo Larsson
Väntetiderna till den fysiologiska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar är långa.

För de som har fått en remiss till den fysiologiska kliniken i Kalmar kan det dröja länge innan en undersökning äger rum. Till vissa av undersökningar är väntetiden upp mot fyra månader, något som också är vanligt bland andra liknande kliniker i landet.

– För några av undersökningarna har vi kortat kötiderna genom att lägga in helgtjänstgöring, medan för andra undersökningar har kötiderna varit relativt oförändrade, säger Fredrik Enlund som är chef för diagnostiskt centrum på Region Kalmar län.

För att få genomföra ett arbetsprov kan väntetiden bli 12 veckor och för en långtidsregistrering med EKG 14 veckor. Detta är tider som inte heller är ovanliga på andra fysiologiska kliniker i landet.

Enligt Fredrik Enlund är kötiderna ett svårhanterligt problem och inte går att lösa genom att under stressigare perioder ta in ny personal.

– Klinisk fysiologi erbjuder flera analyser som kräver specialkompetens från både biomedicinska analytiker och läkare. Upplärningstiderna för nya medarbetare är relativt lång vilket gör att vi har svårt att parera variationer i remissflöden genom tillfälliga rekryteringar.

Patienter med brådskande vårdärenden prioriteras alltid först vilket också gör att vissa grupper kan få vänta länge innan en analys.

– Vi gör alltid medicinska bedömningar på de remisser som kommer in vilket medför att de lägre prioriterade kan komma att få vänta, vilket vi förstås beklagar. Våra medarbetare har ett fantastiskt patientfokus och arbetar intensivt för att patienterna ska få sin analys utförd så fort som möjligt.

Samtidigt försöker kliniken hela tiden korta sina väntetider på olika sätt.

– Flera förändringar i arbetssätt har kortat kötiderna för flera analyser under våren och det är ett kontinuerligt pågående arbete som kommer att fortsätta under hösten.

Fakta

Fysiologiska kliniken

Till kliniken kommer patienter för att undersöka funktionen av ett specifikt organ, bland annat hjärta, skelett och hjärna. Det kan handla om ultraljud av hjärtat eller ett EKG.

Visa mer...