Lanserar nytt system för sophantering

Kalmar Artikeln publicerades
Steve Sjögren presenterar ett helt nytt system för sophantering, där soporna hämtas först när tunnan är full.
Foto: Sofia Björkesjö
Steve Sjögren presenterar ett helt nytt system för sophantering, där soporna hämtas först när tunnan är full.

Hela systemet för sophanteringen ska läggas om. Taxan tas bort. Istället inför sen serviceavgift. Sopbilen ska komma när tunnan är full. Men bara tolv gånger om året. I tunnan ska du kunna lägga också plast, glas och kartonger i en särskild påse.

Under hösten ska KSRR börja testa systemet med att tömma när tunnan i full, istället för det nuvarande systemet med fast schema.

– Det har visat sig att tio procent av alla tunnor är tomma, och ytterligare tio procent är bara fyllda till en femtedel. Vi kör mycket i onödan, det är slöseri med resurser, säger Steve Sjögren som är ordförande i KSRR.

Systemet bygger på att en dosa som läser av volymen sätts fast i locket på tunnan. Den skickar uppgifterna vidare, och när tunnan är full kommer sopbilen. Om tekniken fungerar ska det testas på ytterligare 400 hushåll i flerfamiljshus innan det införs i full skala. Tanken är att abonnenten ska få ett sms dagen innan planerad tömning för att kunna ställa ut tunnan.

– Vi bryter ny mark, jag tror inte att det är någon som infört detta. Vi vill komma igång så fort det är praktiskt möjligt.

Praktiskt möjligt är troligen under 2020.

Samtidigt kommer alla kärl att bytas ut, och alla abonnenter får en och samma storlek. Taxan tas bor, istället blir det en serviceavgift.

– I den ingår 12 tömningar per år. Behöver man fler betalas man extra men det blir inga våldsamma höjningar. Vi tar bort sommarabonnemangen också.

Idag ska hushållsavfall sorteras i den gröna påsen, och det avfallet blir biogas. I framtiden blir det ytterligare en påse för all återvinning.

– En del kommuner har fem-sex olika fraktioner, men fixar jag fem olika påsar under diskbänken? Nej. Istället blir det en påse till i en annan färg, där man lägger all återvinning.

I Moskogen sorteras de påsarna ut och sedan är det en robot som sorterar och lägger allt på rätt ställe.

– Jag har sett sortering på en mässa, roboten klarar 60 plock i minuten,

Det innebär att konsumenterna ska slippa kånka bort mjölkkartonger, konservburkar och glas till återvinningsstationerna. Också tidningar ska man kunna lägga i sopkärlen.

För att genomföra detta krävs investeringar.

– Mellan 100 och 130 miljoner kronor, tror jag. Det måste godkännas av våra kommuner. Vi ska bjuda in kommunledningarna och förankra detta.

Med en enda gemensam avgift sparar KSRR in på administration.

 

– De resurserna ska vi använda för att utveckla verksamheten ytterligare. Vårt mål är att bli mer miljövänliga och mer effektiva. Det ska bli bättre service och tryggare hantering. Vi vill samarbeta med kommunernas samhällsbyggnadskontor. Vi glöms ofta bort i planeringen, och sen kommer man på att ”vi måste ha ett soprum”. I värsta fall läggs det på en innergård.

Med bättre sortering kommer KSRR också att kunna sälja mer återvunnet material.

– Vi har lite intäkter.

Steve Sjögren är nöjd efter de två första veckorna med den nya återvinningscentralen, och säger att det kommit mycket folk.