Länsmuseet säger nej till p-hus i Cellgraven

Kalmar Artikeln publicerades
Länsmuseet säger absolut nej till det föreslagna-p-huset i Cellgraven.
Foto: Kalmar kommun
Länsmuseet säger absolut nej till det föreslagna-p-huset i Cellgraven.

Platsen är inte lämplig att bebygga. Planerna är inte förenliga med de kulturhistoriska värden som är knutna till platsen. Länsmuseet säger absolut nej till planerna på parkeringshus i Cellgraven.

Kommunen vill bygga ett parkeringshus i två plan med 120 parkeringsplatser, och ansökan om förhandsbesked är just nu ute på grannhörande.

Länsmuseet påpekar befästningssystemet med tillhörande vattenområde är en viktig del av riksintresset Kalmar, särskilt lämningar efter befästningsvallar, bastioner och stadsportar samt kanaler.

Platsen ligger inom det område som kommunfullmäktige utpekas som ett område där det är särskilt viktigt att hänsyn tas till stadsbilden och till kulturvärde.

Länsmuseet framhåller att Ravelinen med Cellgraven, Systraströmmens vallgrav och Kvarnholmens västra befästningsvallar är delar av en helhet, ett ovanligt välbevarat och tydligt parti av 1600-talets stad och befästningssystem, där alla delar har högsta bevarandevärde.

Länsstyrelsen skriver också att platsen utgör fornlämning.

Tidigare har Kriminalvården framfört kritik mot förslaget, och kräver en helt tät vägg på anstalten för att förhindra möjlighet till insyn på anstaltens promenadgårdar.